Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar med fokus på tak och vindar.

Faktablad

Faktablad om tak och vindar

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård

Länkar

Stadsbyggnadskontoret – Bygglov

Litteraturtips

Takmaterial

Jonsson, Gunnar, Lisinski, Jan (1979) ”Järnplåt. Anvisningar för underhåll och reparation”. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Kjellberg, Henrik (redaktör) (1980) ”Äldre järnplåtsarbeten”. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Bengtsson, Lars (2005) Tre granna grannar I: Blick nr 2. Stockholms stadsmuseum, Stockholm

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (redaktör) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880–1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholm
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975

Uppdaterad