Slutkonferens om hur kulturarv kan bevaras klimatsmart

Tegelfasad

Tisdag 2 december 2013 överlämnades ett slutdokument till EU-politiker med rekommendationer för varsamma energieffektiviseringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

2011–2013 arbetades det i projeket Co2olBricks med att ta fram tekniska lösningar och med utbildning, styrmedel och utveckling av riktlinjer för minskad miljöpåverkan och samtidigt bevarande av vårt kulturarv. Syftet var att uppmärksamma dessa frågor för EUs olika beslutsfattare.

I projektet medverkade 20 parter från nio länder runt Östersjön, bland andra Stadsmuseet i Stockholm. Museets chef och stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund fanns på plats under slutkonferensen i Hamburg för att skriva under dokumentet.

Stadsmuseet arbetade främst med frågor rörande utveckling av styrmedel, bland annat inom Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om projektet Co2olBricks

Uppdaterad