Slutkonferens om hur kulturarv kan bevaras klimatsmart

Tegelfasad

Tisdag 2 december överlämnas ett slutdokument till EU-politiker med rekommendationer för varsamma energieffektiviseringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Sedan år 2011 har projeket Co2olBricks arbetat med såväl tekniska lösningar, utbildning, styrmedel och utveckling av riktlinjer för minskad miljöpåverkan och samtidigt bevarande av vårt kulturarv. Syftet är att uppmärksamma dessa frågor för EUs olika beslutsfattare.

I projektet har 20 partner från nio länder runt Östersjön medverkat, bland andra Stadsmuseet i Stockholm. Museets chef och stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund finns på plats under slutkonferensen i Hamburg för att skriva under dokumentet.

Stadsmuseet har främst arbetat med frågor som rört utveckling av styrmedel, bland annat inom Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om projektet Co2olBricks

Uppdaterad