Bekönade rum

Restaurang Norma vid Funkens gränd. Foto: G. Lundh, 1935.

Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin har givit nära 8,5 miljoner i anslag till projektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”.

I ett samarbetsprojekt mellan olika museer, arkiv och forskare ska historiskt källmaterial göras mer tillgängligt och sökbart för vidare forskning.

I olika arkiv och samlingar finns föremål, foton och dokument som berättar om hur olika rum i staden, inne och ute, skapats för och använts av män och kvinnor. I projektet ska en metod utvecklas för att länka samman detta material digitalt.

Som studieobjekt har projektet valt ut kaféet, parken, bordellen, skyltfönstret och kök i hemmet.

Projektet förvaltas av Stadsmuseet i Stockholm och leds av forskningschef Rebecka Lennartsson. Projektadministratör är Karin Carlsson, historiker vid Stockholms universitet. Samarbetsparter är bland annat Nordiska museet, Stockholms stadsarkiv, Centrum för näringslivshistoria och Stockholms universitet.

Uppdaterad