Stadsmuseet forskar

Byggnadsantikvarier och historiker, arkeologer, etnologer och sociologer – alla forskar de med Stockholm i fokus.

I Stadsmuseets arkiv och samlingar finns en skattgömma av minnen och föremål som kan berätta om Stockholms historia, samtid och framtid. Inom museet möts forskare och yrkesverksamma med olika specialkompetenser.

Forskning pågår om stadens belysningshistoria, om visioner av framtidens stad, Vällingbys utveckling, trafikoffentligheter och prostitution under 1700-talet för att nämna några.

Stockholmia – forskning och förlag

Stockholmia har som uppdrag att stimulera, sprida och publicera angelägen forskning om Stockholm. I samverkan med forskarsamhället genomförs forskningsprojekt, seminarier, föredrag och konferenser. Genom det egna förlaget publiceras och sprids ny forskning om Stockholms historia och samtid.
Läs mer på www.stockholmia.stockholm.se

Uppdaterad