Stadsmuseet forskar

Byggnadsantikvarier och historiker, etnologer och sociologer – alla forskar de med Stockholm i fokus.

I Stadsmuseets arkiv och samlingar finns en skattgömma av minnen och föremål som kan berätta om Stockholms historia, samtid och framtid. Inom museet möts forskare och yrkesverksamma med olika specialkompetenser.

Stockholmia – forskning och förlag

Vi har som uppdrag att stimulera, sprida och publicera angelägen forskning om Stockholm. I samverkan med forskarsamhället genomförs forskningsprojekt, seminarier, föredrag och konferenser.

Stockholmsforskningen

Sedan 1936 har Stockholmsforskningen haft stadens uppdrag att främja och genomföra forskning om Stockholm. Vi driver egna forskningsrådsfinansierade projekt, arrangerar seminarier, konferenser och föredrag och administrerar forskarnätverk. Med Stockholmiapriset och riktade stipendier stimulerar vi till ny forskning kring aktuella och angelägna frågor.

Förlaget Stockholmia

På det anrika förlaget Stockholmia publiceras kvalitetslitteratur om Stockholm. Monografierna från Stockholms stad är en unik källa till samlad kunskap inom en mängd områden, från makten i Stockholms stadshus och bebyggelsehistoria till århundraden av det liv som levs i och mellan husen. Utgivningen rymmer vackra fotoböcker såväl som standardverk.

Stockholmias webbplats

Uppdaterad