Wilhelm Lundberg

Porträtt av äldre dam.
Porträtt av äldre dam 1865–1875. Foto: Wilhelm Lundberg.

Porträttfotograf och pionjär för dagboksfotografering.

Porträtt

I dagsljusateljén vid Stortorget 9 fotograferade Wilhelm Lundberg (1842–1882), som föddes i Finland, sina kunder. De delar av hans negativsamling som finns kvar är en av få bevarade samlingar från 1860- och 70-talet. Sådana fynd är ytterst ovanliga eftersom fotografernas kvarlåtenskaper som regel hamnade på soptippen. De mest etablerade fotograferna, som han tillhörde, lade oftast sina ateljéer i Stockholms nya finområde Nedre Norrmalm – gatorna kring Gustav Adolfs torg.

Att ha sin ateljé vid Stortorget, som inte längre tillhörde stadens centrum utan var en ganska öde plats vid den här tiden, betydde att Wilhelm Lundberg var utan större konkurrens från kolleger. Eftersom det fortfarande var svårt att ta ögonblicksbilder arrangerade han sällskapsscener i den egna ateljén. Det kunde tillexempel gälla syjuntor, musikaliska soaréer eller dryckesscener med herrar som festade tillsammans. Men Lundberg fotograferade också människor från lägre sociala grupper. Även dem placerade han i ateljén. Matroser och män med släggor och hammare är några som fångades av hans kamera.

Dagboksfotografering

Samtidigt med porträttfotografering var Lundberg vad man kan kalla en pionjär för dagboksfotografering. Han var alltid i farten med att dokumentera den egna familjen och vänkretsen. I familjealbumet skapade han på så sätt en unik krönika över borgerligt liv under krinolinåldern. Hans bilder spreds långt utanför vänkretsen, bland annat i stora stereoskopserier det vill säga tredimensionella bilder som uppstår i en spegel- eller linsstereoskopapparat.

Utforska

 

Uppdaterad