Oscar Heimer

Barn och vuxna står samlade på gatan och tittar in i kameran.
Tavastgatan 37, Södermalm. 1912 Foto: Oscar Heimer.

Större delen av Heimers motiv skildrar Stockholms utkanter, de flesta från Södermalm där han bodde, med tonvikt på gränder, träkåkar och bakgårdar.

Oscar Heimer (1858–1927) var en mycket intresserad amatörfotograf och tillhör de flitiga dokumentärerna av Stockholms sekelskifte.

Söndagsfotografen

Under veckorna arbetade han på Barnängens Tekniska Fabrik som kontorist och fritiden ägnade han åt att fotografera och vara medlem i Fotografiska föreningens möten. Större delen av Heimers motiv skildrar Stockholms utkanter, de flesta från Södermalm där han bodde, med tonvikt på gränder, träkåkar och bakgårdar.

Fotografiska uppdrag

I Fotografiska Föreningen hade man respekt för Heimers kunnande och han fick uppdraget att dokumentera sin stad. Under åren 1893–1913 kom hans bilder till. Produktionen blev stor och man kan jämföra hans fotografier med de samtida så populära akvarellisternas bilder. Alla hade de blick för det publikknipande, men Oscar Heimer var den mest sannfärdige av dem. Objektivt speglar han förslummade stadsdelar med dess invånare och man blir sällan nostalgisk inför hans fotografier.

Utforska

Uppdaterad