Kasper Salin

En kvinna med ett barn vandrar över en kullerstensgata.
Svartensgatan 16–18. 1885–1919. Foto: Kasper Salin.

Stadsarkitekt och amatörfotograf vid förra sekelskiftet.

En flitig stockholmsfotograf vid sekelskiftet var stadsarkitekten Kasper Salin (1856–1919). Redan 1885 började han systematiskt fotografera stadens nio församlingar. Speciellt intresserad var han av att dokumentera den äldre bebyggelsen innan den försvann, och den moderna byggnadstekniken tog vid. Under Salins tid som stadsarkitekt revs det kanske mer än det någonsin gjorts i stadens historia.

Folkliv

Fyra barn står på gatan framför ett trähus och tittar in i kameran.Barn runt sekelskiftet. Mäster Mikaels gata. 1885–1919.Foto: Kasper Salin.

Som stadsplanerare var han även intresserad av människorna i staden. Ofta fångade han dem på gator och gårdar, trottoarer och trappor. Det var mestadels till fots man förflyttade sig. Gatorna är fyllda med folk. Barn leker, pigor går ut med slaskhinkar och vagnar kör förbi. Bilderna tycks sällan arrangerade och människorna verkar omedvetna om fotografens närvaro, något som var mycket ovanligt på den tiden. Spontana ögonblick och irrationella moment bidrar starkt till att skapa atmosfär och suggestion i hans bilder, liksom spelet mellan skuggor och högdagrar.

Utforska

Uppdaterad