Henry B Goodwin

Euphorbia. 1926–1930. Foto: Henry B Goodwin.

En betydelsefull blomster- och växtfotograf är språkvetaren, författaren, debattören, trädgårdsspecialisten och fotografen Henry B Goodwin.

Han föddes i München 1878 och var verksam i Stockholm vid tiden under och efter första världskriget, fram till sin död 1931. Ofta omnämns han som svensk och nordisk fotografis främste företrädare.

Eftertraktad fotograf

Närbild på blomma.Iris. 1926–1930.Foto: Henry B Goodwin.

Under studietiden vid universitetet i Leipzig runt sekelskiftet, där han studerade engelsk språkvetenskap och nordiska språk, gick han samtidigt som elev hos den kände porträttfotografen Nicola Perscheid och lärde sig bland annat olika ädelkopieringsmetoder. Under åren i Sverige utvecklades Goodwin intresset för fotografi. Eftersom den språkliga karriären inte infann sig kom han, efter en framgångsrik separatutställning, att ägna sig åt porträttfotografering i sin ateljé. Han blev snabbt fotografen på modet men blev också känd som författare och debattör. En av hans stora insatser var att etablera svensk och skandinavisk fotografi på den internationella scenen.

Konstnärliga växtmotiv

Närbild på blommor.Saxifraga. 1926–1930.Foto: Henry B Goodwin.

Goodwins stora botaniska intresse gjorde att han också lade ner mycket möda på att fotografera växter. För att bäst kunna förmedla vad han såg använde han helst mjuktecknande objektiv till sina växtporträtt, porträtt han helst tog i motljus. Hans motiv visar inga skarpa detaljer utan snarare, som han själv uttrycker det, ”olika glansfenomen i växternas ytbeskaffenhet”. Goodwin som var konstnärligt inriktad ansåg att ”bilden ska vara en funktion av andlig verksamhet”. Bilderna som visas på denna sida är digitalt kopierade och alltså inte bearbetade av honom.

Utforska

Uppdaterad