September 2013: Stearinljusfabriken i Alvik

Utsikt från Alvik in mot staden, olja på duk, cirka 650x940 millimeter av Ehrenfried Wahlquist 1884. Foto: Göran Sehlstedt, Stadsmuseet.

Nedanför berget vid Alviks strand syns byggnaderna till Lars Montén & Co:s stearinljusfabrik år 1884.

Från innerstaden till Alvik

Fabriken låg tidigare mitt inne i Stockholm, vid Klara Bergsgränd 43, där Stockholms Centralstation nu ligger. Den hette då Clara Tekniska fabrik och ägdes av fabrikören och grosshandlaren Lars Montén (1785-1872). Efter riksdagsbeslut 1862-63 om att dra en sammanbindningsbana genom Stockholm väntade expropriationsdomar.Montén flyttade därför verksamheten till Alvik sedan han köpt in såväl Alviks som Äppelvikens gårdar. Här vid Mälarstranden uppförde han sin fabrik år 1864. Kontor och försäljningsbod fanns på Stora Nygatan 19 i Gamla stan, förbindelserna mellan Alvik och staden ordnades med eget ångfartyg. Efter Lars Monténs död 1872 övertogs fabriken av släktingar. I slutet av 1920-talet såldes Lars Monténs fabrik till Barnängens Tekniska fabrik som då flyttade till Alvik från Bondegatan.

Beskuren del av målningen där Södermalm skymtas mellan Långholmen och Lilla Essingen. Foto: Göran Sehlstedt, Stadsmuseet 2013
Beskuren del av målningen där Södermalm skymtas mellan Långholmen och Lilla Essingen.Foto: Göran Sehlstedt, Stadsmuseet 2013

Fri sikt in mot staden

Där konstnären Ehrenfried Wahlqvist (1815-1895) stod och målade år 1884 klättrar nu stora kontorskomplex. Då var det en lantlig idyll långt från stadens vimmel. Från sin plats på berget hade konstnären fri sikt dels in mot staden, dels söderut. Mellan Kungsholmslandet till vänster och Lilla Essingen mitt på målningen syns norra delen av Långholmen och längre bort ett gytter av hus på Södermalms norrsluttning mot Riddarfjärden. Längst bort i diset Katarina kyrkas ståtliga kupol som reser sig ovanför hustaken.

Sommarhus på Essingeöarna

På Lilla Essingen var det glest mellan byggnaderna, bara några enstaka sommarnöjen och ett varv. Till höger skymtar Stora Essingen, också det en populär ö för sommarhus. I gattet mellan Lilla och Stora Essingen syns Reimersholme. Det blåser en lätt sydlig vind och Mälarens vattenspegel ligger blank med några ångbåtar och båtar med segel.
Målningen har inventarienummer SSM 21447. Den överlämnades som gåva till Stadsmuseet av jägmästare Albrekt Bergstedt i februari 1957.
Annette Åström
Antikvarie

Uppdaterad