Oktober 2017: Fogelströms källmaterial

Fogelström har omsorgsfullt låtit binda in en del av tidningsklippsamlingen med initialer ”P.A.F.” tryckta i guld.

Nya upptäckter har gjorts om Fogelströms stockholmianasamling och hans omsorg om källmaterialet.

Under jubileumsåret ”Fogelström 2017” har vi haft möjlighet att fördjupa oss i Fogelströms stockholmianasamling som donerades till Stadsmuseet 1999. 

Fogelströms samlarintresse för stockholmiana tog sin början i mitten av 1940-talet och fortsatte ända till hans död 1998. Det är 50 år av samlande. Om sitt samlande har Fogelström skrivit i artikeln ”Stockholmiana” som ingår i årsboken BIBLIS 1968. Redan då 1968 var hans samling omfattande med omkring hundra hyllmeter böcker och cirka 10 000 bilder samt kartor och småtryck av olika slag och kom därefter inte att utökas lika snabbt. I artikeln skriver han inte bara om sin samling utan ger även tips om vad man bör samla på och hur man kan strukturera inom fack (ämnesord).

Som arkivarie förundras och imponeras jag av Fogelströms omsorg om källmaterialet och hur han har skapat ordning och sökingångar till det. Ett arbete som måste ha krävt både tid och tålamod.

I artikeln ”Författaren själv” (1996) skriver Per Anders Fogelström:

”Naturligtvis har jag stor nytta och glädje av detta arkiv och skulle knappast klara mig utan det. Men det ska inte fördöljas att det också ställer till besvär och bekymmer. Materialet är helt enkelt för stort för en enskild person, det är svårt att hålla ordning på det och sköta det så som det bör skötas. Och jag har för länge sedan förstått att jag aldrig kommer att få se det helt välordnat.”

Per Anders Fogelström har tillskrivits många ”titlar”: författaren, stockholmsskildraren, samhällsdebattören, journalisten, antinazisten och fredsaktivisten. Men han hade utan tvekan även varit en utmärkt museiarbetare och arkivarie trots sitt tvivel när samlingen kom att kännas för stor. Fogelströms omsorg om källmaterialet finns det många spår av i samlingen.

Spåren efter Fogelströms arbete med stockholmianasamlingen

I samlingen förekommer Fogelströms exlibris. Ett exlibris är ett bokägarmärke som man klistrar på insidan av en boks frampärm för att ange vem som äger boken. Fogelströms exlibris återfinns inte bara i böckerna utan han har även använt det till att märka upp kartor, skissböcker och pärmar med tidningsklipp.

Anmärkningar och noteringar gjorda av Fogelström förekommer även i materialet men det är inte så vanligt. Det rör sig då oftast om enkla noteringar om till exempel inköpspris och inköpsställe.

Fogelströms exlibris och noteringar.

Att skapa sökingångar och strukturera sin samling var något Fogelström måste ha lagt mycket tid på. För att hitta i sin samling upprättade han bland annat ett kartotek med minnesanteckningar och hänvisningar vidare in i samlingen.

Fogelströms kartotek om 16 lådor är ordnat topografiskt (alfabetiskt) eller efter ämne (fack).

Exempel på kartotekskort.

Utöver kartoteket upprättade Fogelström även ett antal detaljerade register bland annat till pressklippen och till mindre samlingar av grafik och skissböcker.

Inköpta tidningsklippsböcker har kompletterats och registrerats av Fogelström.

Sökingång till tidningsklipp.

Kartor omsorgsfullt grupperade i ”Ej katalogiserade”, ”1940-” och ”Sthlms-trakten”.


Petra Nygård, arkivarie på enheten samlingar kunskapsuppbyggnad, Stadsmuseet 

Källförteckning

Artikeln ”Författaren själv” av Fogelström ur boken ”Röster om Per Anders Fogelström”, 1996
Artikeln ”Stockholmiana” av Fogelström i Årsboken Biblis, 1968

Månadens föremål om samlingen

Maj 2017: Sagerska målet

Mars 2017: Per Anders Fogelströms stockholmianasamling

Texter om samlingen

Vägen till historien genom en boksamling
Tidskriften Blick. Artikelförfattare: Susanna Strömberg (2005)
 

En författares visuella karta till Stockholm: Per Anders Fogelströms bildsamling 
Tidskriften Blick. Artikelförfattare: Ann-Sofi Forsmark (2007)

Låta andra röster tala, andra öden redovisas. Spår från källorna i Per Anders Fogelströms romansvit Stockholmia essä. Författare: Sören Lindström

Månadens föremål

Varje månad presenterar vi på webben föremål ur Stadsmuseets samlingar. Tidigare föremål ser du här

Uppdaterad