Medeltidsmuseet 30 år!

Klippdockorna riddar Benkt och fru Matilda finns att köpa i Medeltidsmuseets butik.

Samlade minnen av jubel, fanfarer och en förbittrad riksdagsman utan garageplats.

År 2016 var det 30 år sedan Medeltidsmuseet öppnade portarna för allmänheten efter flera års diskussioner och planering. För att fira födelsedagen berättar vi om Medeltidsmuseets arkiv i Stadsmuseets samlingar.

Fantastiska fynd från medeltiden

Medeltidsmuseets uppkomst är kantad av motsättningar men också av ett stort engagemang. Det hela tar sin början i slutet av 1970-talet då ett garage för riksdagsledamöter ska byggas på Helgeandsholmen. De mest omfattande arkeologiska utgrävningarna i Stockholms innerstad inleds och fantastiska fynd görs. Arkeologerna hittar bland annat delar av den stadsmur som Gustav Vasa lät bygga på 1530-talet, en medeltida kyrkogård och ett flertal båtar.

Förlorade parkeringsmöjligheter upprör

Utgrävningarna på Helgeandsholmen väcker stor uppmärksamhet och debatt. Hur ska muren och fynden bevaras och presenteras? Och hur ska riksdagstjänstemännen klara sig utan ett garage? Åsikterna går isär. Flera av riksdagens tjänstemän är upprörda och anser att ett garage är absolut nödvändigt. Så här reagerar en ledamot från Högerpartiet:

”För det första så har jag alltsedan jag första gången fick veta att tanken var att beröva riksdagen garagemöjligheter försökt motarbeta detta vansinne. Det innebär en stor resursförstöring att använda riksdagens garage till något annat än det är avsett för med färdiga inkörsportar och allt. […] Men det som gjorde mig mest förbittrad är att trots att Du i början av brevet anger Dig som närmast ansvarig så nämner Du inte med ETT ENDA ORD hur Du har tänkt Dig att riksdagens parkeringsfråga ska lösas. Det vill Jag veta och det emotser jag att Du vill visa mig. Men våra behov kan man kanske köra över, då applåderar folket. Eller hur!”

Bred opinion mot garageplanerna

En annan politiker anser att ”några gamla murrester” väl inte är så märkvärdiga. Men alla ledamöter är inte av samma åsikt, flera ledande politiker arbetar aktivt för de beslut som ligger till grund för museet. Från andra delar av landet höjs kritiska röster mot att skattepengar ska bekosta ett museum i huvudstaden när många länsmuseer tvingas dra ner på sina verksamheter. Men i Stockholm är opinionen mot garagebygget bred bland allmänheten. Motståndare är till exempel Alternativ stad, Skönhetsrådet och en specialbildad kommitté – Kommittén Rädda Helgeandsholmen.

Flygblad mot garagebygget.

Världens bästa museum

Under två dagar, 22–23 maj 1986, invigs Medeltidsmuseet med pompa och ståt för specialinbjudna. Dagen därpå öppnas det för allmänheten. Museet blir snart en stor succé och får långt fler besökare än någon kunnat hoppas på. De där ”gamla murresterna” visar sig kanske ändå inte vara så ointressanta. Genom Medeltidsmuseets besöksliggare kan man ta del av besökarnas synpunkter om museet. De flesta är mycket positiva, men en hel del turister önskar att fler texter skulle vara översatta till engelska.

”Det här museumet var väldigt annorlunda för att vara ett museum. Varför? Jo, för första gången i mitt liv började jag inte gäspa när jag kom in i det (fast jag är väldigt trött)”.

”Your museum KICKS ASS!!!”

”Världens bästa museum enligt min mening. Väldigt trevligt här !!! Pussar och kramar”

”Ett fantastiskt museum – konkret, upplysande – jag är begeistrad!”

Från sopor och seminarier till ungdomar och underhållning

Medeltidsmuseet har sedan starten 1986 haft en rad olika utställningar där man fått inblick i hur människor levde under medeltiden. Besökare har kunnat lära sig om runor, murmästare, spel och dobbel, sopor och sophantering, barn, lekar och kärlek under medeltiden. I samarbete med olika nordiska medeltidsmuseer har även vandringsutställningar visats. Förutom utställningar anordnar museet även seminarier och föredrag samt har pedagogisk verksamhet för skolor och kurser för lärare. På lördagar anordnas ofta olika drama- och musikframträdanden.

Programblad för olika år.

Smartare än en femteklassare?

Vad kan du egentligen om medeltiden? Här har du chansen att testa dig själv.

”Tipsrunda genom medeltiden” har funnits på museet under sportloven då det varit fritt inträde för alla skolbarn.

Om du har fler än 5 fel hoppa till rubriken ”Läs mer” eller åk genast till Medeltidsmuseet och gå på en guidad visning med någon av museets kunniga och engagerade guider.

I början av 2017 beräknas Medeltidsmuseets handlingar från åren 1986 till 2007 vara färdigordnade och förtecknade. Välkomna då till arkivet för att forska om Medeltidsmuseets historia och verksamhet. Välkomna också att besöka själva museet på Helgeandsholmen, som numera har fritt inträde för alla!

Melissa Rydquist, arkivarie

Rätt svar på tipsrundan: 1)1, 2)X, 3)2, 4)1, 5)X, 6)X, 7)1, 8)X, 9)1, 10)X, 11)X, 12)1, 13)1, 14)X

Läs mer

Göran Dahlbäck: ”I medeltidens Stockholm”. Medeltidsmuseet i samarbete med Kommittén för Stockholmsforskning, 1988

Margareta Weidhagen-Hallerdt: ”Från Birger Jarl till Gustav Vasa: katalog till Stockholms medeltidsmuseum”. Samfundet S:t Erik, 1993

Månadens föremål

Denna sida publicerades först som ”Månadens föremål”, där föremål lyfts fram ur Stadsmuseets samlingar. Månadens föremål

Uppdaterad