November 2016: Gamla sopor berättar om Stockholm

Trasiga keramikkärl tillvaratagna vid Slussen.

Bland månadens föremål hittar vi spår av fint öldrickande på Södermalm.

Idag pågår en omfattande ombyggnad av Slussen och tillsammans med byggnadsarbetarna jobbar där även arkeologer. Deras uppgift är att dokumentera den äldre bebyggelse som framkommer under schaktningsarbetena. Arkeologerna samlar också in de föremål de hittar i jorden. Vissa kan ha tappats någon gång under historien men de flesta föremålen är egentligen gamla sopor.

Guldkorn bland fynden

Vanligaste fyndet är keramikskärvor som hittas i mängder. Det stora antalet gör att fyndmaterialet är svårt att överblicka och det är lätt att man missar ”guldkornen”. För skärvorna behöver varken vara många eller stora för att berätta om äldre tiders mat- och dryckesvanor och om långväga handelskontakter.

1500-talskrus i engelska samlingar

Två små skärvor, bara någon centimeter stora, kommer från en speciell typ av fajanskrus med starkt färgade glasyrer som blir populära kring 1500-talets mitt. Dessa kärl kallas ofta för ”Malling” jugs (jug är engelska för krus/kanna) och man trodde länge att de tillverkats i England. Det var nämligen just där sådana kärl fanns kvar i museer och andra samlingar.

Nya rön om ursprungslandet

Beteckningen ”Malling” härstammar från ett tidigt dokumenterat krus från en kyrka i West Malling i England. Men idag vet man genom analyser av leran i krus att dessa framställts i Nederländerna, och man har där också under de senaste åren hittat sådana vid arkeologiska utgrävningar. Speciellt orten Antwerpen har haft en framträdande roll vad gäller både tillverkning och export av dessa speciella kärl.

Två skärvor tillvaratagna från 1540-talets bebyggelse på Södermalm som visar att Stockholm snabbt nåtts av dåtidens modeströmningar i Europa. Skärvorna kommer från så kallade ”Malling jugs”, dryckeskrus tillverkade i Nederländerna.

Sofistikerat med franska mått mätt

Att ”Malling jugs” varit mycket populära i England vet vi och det förekommer att de där försetts med silvermonteringar, något som ökat deras värde avsevärt och sannolikt varit en bidragande orsak till att flera finns bevarade än idag. Det finns en intressant historisk notis bevarad från fransmannen Stephen Perlin som besökte London år 1558. Han konstaterade förvånat där att engelsmännen drack: ”stora mängder öl … och inte ur glaskärl utan ur keramikkärl med handtag och lock av silver, och även i hushåll med medelmåttig förmögenhet”. Kanske hade han kunnat notera samma sak om han besökt Stockholm vid samma tid?

En ”Malling jug” från British Museum med påkostade silvermonteringar. Kruset är 15,5 centimeter högt och silvermonteringen har en tillverkarmärkning från 1549–1550. Till höger en liten blå mynningsskärva från ett liknade krus som hittats vid Slussen.

Ytterligare en ”Malling jug” från British Museum, men denna gång med en silvermontering enbart vid mynningen. Detta krus är 17 centimeter högt och har en lila spräcklig glasyr identisk med den som finns på den andra skärvan från Slussen.

Exklusivt från Italien

Några andra ovanliga skärvor som framkommit vid Slussen kommer från minst en, kanske två, skålar tillverkade i Montelupo i Italien under 1600-talets första hälft. Skålarna står på en fot och de är dekorerade med löv och slingrande bladverk målat i blått, grönt, orange, gult och lila. I Italien kallas dessa skålar med fot för ”Tazza”. I Stockholm har skålarna säkert varit mycket exklusiva kärl man med stolthet visat upp för nyfikna och häpna gäster.

Överst en illustration av hur en så kallad ”Tazza” skål ser ut och några av de skärvor som hittats vid Slussen. Nederst ett foto av en ”Tazza” som finns i Museum Rotterdam.


Mikael Johansson, antikvarie

Keramiken från Slussen har inventarienummer SSM 70225: 77 och 1732 (krus), SSM 70225: 901 och 2940 (skål).

Läs mer om de pågående arkeologiska undersökningarna vid Slussen

Månadens föremål

Varje månad presenterar vi på webben föremål ur Stadsmuseets samlingar. Tidigare föremål ser du här

Uppdaterad