Juni 2016: Cirkus- och varietéhistoria

Cirkusscen ur Malmstens samling. Tuschlavering.

Konstcyklisten och varietédirektören Fritiof Malmsten samlade under halvt sekel på äldre foton och dokument kring sitt favoritämne.

I Fritiof Malmstens (1875–1952) samling finns bland annat affischer, programhäften, äldre cirkuslitteratur, pressklipp och cirka 7000 fotografier. Allt material finns idag samlat i Stadsmuseets arkiv.

Från velocipedreparatör till cykelekvilibrist

Fritiof Malmsten föddes i Stockholm 1875. Som ung fick han anställning som reparatör vid Adolf Östbergs Cykelskola. Det var Adolf Östbergs far som introducerade cykeln i Sverige. Cykel var vid denna tid en relativt ny företeelse och hos Östberg lärde sig många stockholmare hur man balanserar på en velociped. Som 23-åring debuterade Malmsten som konstcyklist på Sveasalen i Stockholm och redan efter några år var han en internationellt välkänd cykelekvilibrist. År 1900 gjorde Fritiof Malmsten sin första turné i de svenska folkparkerna och 1918 startade han varietésällskapet Malmstenstruppen med cykelakrobatik som huvudattraktion. När Malmsten var 50 år slutade han som aktiv artist men han fortsatte som ledare för truppen fram till sin död 1952.

Uppvisning på Katarinahissen

Den 18 januari 1912 genomförde Fritiof och hans bror Helge en svindlande uppvisning vid Slussen som det kom att skrivas mycket om. 63 meter över marken på Katarinahissens krön, på en plattform av trä med en yta av endast fyra kvadratmeter och utan skyddsräcken, cyklade Fritiof med sin bror på axlarna. Händelsen fotograferades och filmades och tidningarna rapporterade om det hisnande ”att överst på Katarinahissen stå på huvudet på en person som sitter på velociped” (Aftonbladet).

Foto: A Malmström, ur Gerhard Magnussons album (Digitala Stadsmuseet).

Ett folkets teaterarkiv

Under sina resor runt om i världen och i Sverige samlade Malmsten föremål som framförallt rörde teater, opera, musik, cirkus och varieté. Han samlade under många decennier och han planerade att den stora nöjessamlingen skulle ordnas, registreras och bearbetas och bli ”ett folkets teaterarkiv”. I detta arkiv införlivade Malmsten även en hel del biografiska uppgifter om framstående författare och teaterkritiker. Samlingen visar att Malmstens största intresse var varieté och varietéartister. Det var artisternas liv och livsvillkor som särskilt intresserade honom.

Samlingen donerades

Fritiof Malmsten och hans fru Wanda Maria upprättade år 1938 ett testamente där deras ”Artistarkivsamling för cirkus, varieté, teater och konsert samt reliker” donerades till ett tänkt museum för Folkets Parker. Ifall att ett sådant museum inte skulle bli verklighet skulle samlingen tillfalla Stockholms stadsmuseum. När Malmsten dog 1952 flyttades samlingen till Folkparkernas lokal på Torsgatan 36. Det ansågs då att det i Malmstens samlingar ”finns stoff till ett flertal doktorsavhandlingar” och teaterhistoriker menade att ”här finns material till uttömmande skildring hur svenska folket roat sig under sekler”. Malmstens samling visades bland annat i PUB:s annex på Drottninggatan i utställningen ”Artistiana” 1962. Utställningen blev en publiksuccé. Samlingen har även varit grund till flera böcker och artiklar.

Stadsmuseet övertar samlingen

När Folkparkernas lokal på Torsgatan skulle tömmas år 1972 kontaktades Stockholms stadsmuseum. Folkparkernas centralorganisation önskade i samförstånd med Fritiof Malmstens änka Wanda Maria att Stadsmuseet skulle ta över samlingen. Villkoret var att samlingen skulle bevaras som en enhet, ordnas upp och bli tillgänglig för forskare. Med hänvisning till Malmstensamlingens ”unika karaktär och stora utställningsmässiga attraktionskraft” godkände Museinämnden överlåtelsen.

I samlingen finns ett rikligt fotomaterial. Närmare 5 500 unika bildposter har registrerats.

Utställning på Stadsmuseet 1993

År 1990 började Stadsmuseet en noggrann genomgång av samlingen. De cirka 7000 bilderna ordnades upp, registrerades och lades i syrafria kuvert. 5286 unika fotografier/påsiktsbilder registrerades och tilldelades ett bildnummer. Därefter fortsatte uppordnandet med affischer, programblad och andra småtryck. Detta arbete ledde till utställningen ”Cirkus i Stockholm 1770–1993” på Stadsmuseet november 1993–mars 1994 i samarbete med Cirkusakademin. En del uppordningsarbete kvarstår dock fortfarande.

Mängder av material

Den stora samlingen innehåller 25 000–30 000 affischer från 1800- och 1900-talet ordnade efter teaternamn samt grafik, manus, teaterplaner, repertoarförteckningar, reklamblad och tre hyllmeter svenska och internationella programblad över cirkus, varieté, teater och konserter. Här finns äldre cirkuslitteratur, tidningar och tidskrifter, 300 pressklippsböcker och 7000 fotografier/negativ/påsiktsbilder varav cirka hälften är cirkus och hälften varieté.

Emelie Högqvists scenhandskar

Fotografierna visar repetitioner, artister, artistnummer, scenbyggnader i interiör och exteriör, skådespelarnas loger med mera. I Malmstens samling finns även en originell samling stockholmiana i form av bilder ur vardags- och nöjesliv i huvudstaden. Ett fåtal föremål finns också. Det kanske mest spektakulära är Emelie Högqvists svarta scenhandskar i silke med broderade blommor. Emilie Högqvist (1812–1846) var sin tids mest firade teaterprimadonna och hon var även känd för att under tio år vara Oscar I:s älskarinna.

Emilie Högqvists scenhandskar. Troligen ställdes handskarna ut på PUB 1962.


Petra Nygård, arkivarie

Malmstens samling har accessionsnummer A 27/1972 i Stadsmuseet. Foto: Göran Sehlstedt.

Månadens föremål

Varje månad presenterar vi på webben föremål ur Stadsmuseets samlingar. Tidigare föremål ser du här

Uppdaterad