Juli 2016: teservis från PH Lundgren

På Södermalm låg Lundgrens fabrik där kakelugnar, krukor och vaser tillverkades. Och denna teservis från 1800-talets slut.

Det finns en servis som ofta dragit mina blickar till sig där den står på hyllan i museets magasin. En tekanna, en sockerskål och tekoppar av vitglaserat lergods med blå fantasifull dekor. Formen är enkel och funktionell och den djupt blå glasyren mycket blank. Servisen är robust, rolig, vardaglig och samtidigt elegant. Undertill är delarna stämplade P H LUNDGREN STOCKHOLM, en kakelfabrik som var verksam mellan åren 1893 till 1911.

Kakelmakeri från far till son

Pehr Hjalmar Lundgren köpte sin fars Bror Hjalmars fabrik – BH Lundgrens Kakelfabrik – då den gick i konkurs 1893. Fabriken låg vid Krukmakargatan/Torkel Knutssonsgatan på Södermalm i Stockholm. Pehr Hjalmar fortsatte i sin fars fotspår med att huvudsakligen tillverka kakelugnar men även krukor, fat, kannor, vaser, muggar och andra bruksföremål som kunde behövas i ett hushåll. Han hade under studieresor och utbildning i Tyskland och Schweiz studerat kakeltillverkning och särskilt glasyrer och tog med sig kunskaperna först till sin fars och sedan till sitt eget företag. Lundgrens kakelugnar blev kända för sina blanka jämna glasyrer i många olika kraftiga färger och utan krackelering.

Drejning på beställning under Stockholmsutställning

Under Konst- och industriutställningen 1897 på Djurgården i Stockholm deltog P H Lundgren med en krukmakarverkstad i Gamla Stockholm och med kakelugnar i Industrihallen. I krukmakarverkstaden gjorde fabrikens skickliga holländska drejare föremål på beställning av kunderna. Bränning och glasering fick sedan ske i fabriken på Södermalm. Museets teservis ska enligt dess förra ägare Karin Aulin-Lundgren ha tillverkats just under 1897 års utställning.

Marknaden för kakelugnar svalnade

Efter Per Hjalmar Lundgrens död 1907 fortsatte fabrikens verksamhet i ytterligare fyra år. Marknaden för kakelugnar var inte så stor längre då allt fler byggmästare installerade centralvärme i sina nybyggda hus. Änkan Olivia Lundgren lät därför bygga om fabrikslokalerna och sålde fastigheten till AB Stockholms Kartong & Litografiska.

Fler föremål i samlingarna

I Stadsmuseets samling finns förutom några kakelugnar ett trettiotal föremål som till exempel dekorerade fat i olika storlekar, krukor, kannor, muggar och vaser tillverkade vid P H Lundgren. Se några av föremålen i Digitala Stadsmuseet

Annette Åström, antikvarie


Inventarienummer i Stadsmuseets samling: SSM 39044:1–2 tekanna med lock; SSM 39045 sockerskål; SSM 61181:3,4,8,9 två koppar med fat. Foto: Göran Sehlstedt.

Månadens föremål

Varje månad presenterar vi på webben föremål ur Stadsmuseets samlingar. Tidigare föremål ser du här

Uppdaterad