Februari 2016: Från lantlig idyll till modern trafikmaskin

Utsikt över trakten vid Brunnsvikens södra ände med Bellevue, Davidborg och Roslagstull. Oljemålning av Erik Westerling 1856.

I en målning från mitten av 1800-talet gestaltas det pastorala landskapet kring Roslagstull.

Trakten vid Brunnsvikens södra ände var lugn och idyllisk 1856 då konstnären Erik Westerling (1819–1857) målade av området. Längs stranden mot berget leder vägen från Roslagen in mot staden förbi tullhuset vid Roslagstull och vidare västerut för att försvinna in mot staden bakom träden i förgrunden till vänster. På den med staket kringgärdade Roslagstullsvägen vandrar enstaka människor och ute på Brunnsviken syns en ångbåt. Mitt på bilden syns den gula malmgården Davidsborg med stora trädgårdsplaneringar som gömmer sig bakom staketet och träden. Längst till vänster i grönskan skymtar Pachens malmgård, senare kallad Bellevue. Uppfarten dit är strax bortom Davidsborg.

Vägen från Roslagen in till staden

Roslagstullen låg från 1670-talet vid nuvarande uppfarten till före detta Roslagstulls sjukhus. Många roslagsbönder klagade på den farliga och otillgängliga vägen över berget. Vid sekelskiftet 1700 anlades en ny infart längs Brunnsvikens östra strand. Nytt tullhus byggdes och tullen flyttades en bit norrut. Den äldsta Roslagstullen låg från 1600-talets mitt fram till 1670-talet vid hörnet av nuvarande Tegnérgatan/Döbelnsgatan.

Nytt tullhus med bostad och krog

Tullhuset till höger på bilden uppfördes 1831 på samma plats som det gamla efter ritningar av arkitekten och uppfinnaren Immanuel Nobel, far till Alfred Nobel. I bottenvåningen fanns tullkontor, rum för stadsvakten och krog. På övervåningen hade tullinspektören med familj sin bostad. När tullverksamheten upphörde 1864 användes det till magasin, bostäder med mera. Serveringen på bottenvåningen fanns kvar till en bit in på 1900-talet. I samband med att Roslagsvägen och trafikplatsen Roslagstull skulle byggas ut 1965 revs huset. Det låg ungefär där de två nya biltunnlarna för Norra länken försvinner in i berget mot Lidingö.

Bromanshof, Wertmüllerska malmgården, Davidsborg

Den gula byggnaden i bildens mitt har en brokig historia och har haft många olika namn. På de stora ägorna har det varit handelsträdgård, sedan krogen och malmgården Bromanshof uppförd på 1720-talet. Därefter var det sommarnöje för apotekarfamiljen Wertmüller under nästan ett sekel, då kallat Wertmüllerska malmgården. 1830 blev det bostad för postdirektören David Lidéen, Davidsborg, i ca tjugo år och sedan under några år bostad för bryggaren Gustaf Sjöstrand med familj.

Köptes in av staden och blev trafikpassage

År 1887, då Stockholms stad inköpte malmgården och ägorna, styckades marken i flera små tomter. På en av tomterna byggdes 1890 Johannes församlings nya skola, idag Johannes skola. Själva malmgården revs på 1930-talet, den låg där trafiken nu rusar fram mellan Johannes skola och nuvarande Roslagstullsrondellen. Idag passerar cirka 50 000 bilar per dygn.

Konstverket av Erik Westerling överlämnades till Stadsmuseet som gåva från fröken Eva Smerling den 18 mars 1949. Postdirektör David Lidéen var hennes mormorsfar. Verket har inventarienummer SSM 12585 i Stadsmuseets konstsamling och är avfotograferat avGöran Sehlstedt .

Annette Åström, antikvarie

Roslagstull i Digitala Stadsmuseet

I våra samlingar på webben hittar du mängder av dokument och fotografier, både historiska och samtida. Utforska Roslagstull

Läs mer

Berggren, Jan, ”Alla tiders tull i stan: historia och händelser kring Stockholms tullar”, Carlsson, Stockholm, 2000

Bergman, Anna,”Vasastaden 1:64: Paschens malmgård, Bellevue, Stenhuset: Vasastaden, Stockholm: byggnadshistorisk inventering”, Stadsmuseet (Stockholm), Stockholm, 2013

Forsstrand, Carl, ”Från Slottsbacken till Ladugårdslandet: släkt- och ungdomsminnen”, Geber, Stockholm, 1921

Horn, Vivi, ”Roslagstull”, Stockholm, 1958

Lindskog, Carin, ”Clas på hörnet: Skildringar från trakten kring Roslagstull”, Geber, Stockholm, 1932

Månadens föremål

Varje månad presenterar vi på webben föremål ur Stadsmuseets samlingar. Tidigare föremål ser du här

Uppdaterad