April 2014: Vikingatida bronsflöjel

Vikingatida ristningar föreställande en ryttare till häst hållandes en fågel.
Detalj av bronsflöjeln som visar ryttaren till häst hållandes en falk.

En ovanlig bronsflöjel från vikingatiden berättar om förekomsten av jakt med rovfåglar.

Hösten 1951 genomförde Stadsmuseet en arkeologisk utgrävning av ett vikingatida gravfält vid Grimsta i Spånga socken. På gravfältet fanns tolv gravar och alla var begravningar i kistor. Förutom skelettrester innehöll majoriteten av gravarna enbart enkla fynd. Man hittade bland annat kistspikar från kistorna och enstaka gravgåvor, som järnknivar och mindre fragment av föremål av järn och brons.

Ett unikt fynd

I en av de största gravarna, vilket var en hög, påträffades dock exklusivare föremål. I denna grav hittades två tyska silvermynt präglade under 1000-talets första hälft samt ett för Sverige unikt föremål, en dekorerad bronsflöjel. Den består av en ca 15x15 cm stor plåt med fästanordning och den har antagligen använts som väderflöjel på ett hus eller på ett skepp.

Bronsflöjelns framsida, med en etsad ryttare till häst hållandes en falk.På flöjelns bägge sidor finns geometriska mönster och figurer inristade, bland annat en häst, en människofigur och en fågel. På flöjelns ena sida tycks människofiguren sitta på hästen med ett svärd i den ena handen och en fågel i den andra. På flöjelns andra sida är hästen, människofiguren och fågeln åtskilda. Det förekommer även andra figurer och mönster men de centrala motiven i dekoren är tydligt och klart hästen, människan och fågeln.

Baksidan av vikingatida bronsflöjel.Avbildningarna på flöjeln återger antagligen en jakt med en upptränad rovfågel, sannolik en falk eller hök. Scenerna visar troligen två moment av själva jakten, dels inledningen där en ryttare (falkeneraren) har fågeln sittande på sin arm, och dels avslutningen på jakten då fågeln tagit sitt byte och ryttaren klivit av hästen för att hämta fågeln och bytet.

Ett nöje för de rika

Seden att jaga med rovfågel uppkom bland hästburna jägare på de sydasiatiska stäpperna för flera tusen år sedan. Seden sprids därifrån västerut och når Västeuropa senast under 400-talet e.Kr., något vi vet genom att den då finns omtalad i skriftliga källor. Jakt med dresserade rovfåglar är vid denna tid ett omtyckt nöje i de välbärgade och högre skikten i samhället. Seden introduceras antagligen i Sverige vid ungefär samma tid, och från 500-talet e.Kr. och fram till vikingatidens slut på 1000-talet förekommer rovfåglar som offergåvor i gravar. Jakt med rovfågel finns också återgiven på några runstenar från 1000-talet.

Inventarienummer:SSM 19938: 3

Mikael Johansson, antikvarie Stadsmuseet

Uppdaterad