Månadens föremål

2013–2017 lyfte vi varje månad fram ett föremål ur våra samlingar som berättar om Stockholm och stockholmarnas historia.

Uppdaterad