Månadens föremål

Varje månad lyfter vi fram ett föremål ur våra samlingar som berättar om Stockholm och stockholmarnas historia.

Uppdaterad