Föremål

Detalj av kakelugn från Rörstrand, tillverkad 1875–1877. Inventarienummer SSM 2988. Foto: Maria Magnusson

Föremålssamlingarna består av dessa huvudkategorier:

Arkeologiska fynd

De arkeologiska fynden är den till antalet största gruppen bland föremålssamlingarna. De har hittats vid arkeologiska utgrävningar från 1930-talet till idag och tidsmässigt är det föremål från förhistorisk tid och fram till 1800-talet.

Vissa utgrävningar har varit särskilt omfattande. När Riksdagens parkeringshus på Helgeandsholmen skulle byggas, bärgade arkeologerna 40 000 fynd och 13 ton mänskliga kvarlevor. En stor del av de medeltida fynden kan du se på Medeltidsmuseet. Ett annat stort fyndmaterial kommer från kvarteret Svalan nära Klara kyrka, där cirka 35 000 föremål grävdes fram.

Aktuellt just nu är material från utgrävningar i Slussenområdet.

Arkeologi, Medeltidsmuseets webbplats

Stadsmuseets arkeologiska rapporter från utgrävningar, Digitala Stadsmuseets webbplats

Byggnadshistoriska föremål

I den byggnadshistoriska samlingen finns bl a av kakelugnar, paneler, tapeter, innertak, dörrar, fönster och fönsterluckor och husdekorationer av sten som tagits tillvara vid rivningar och renoveringar av byggnader från 1800-talets slut fram till idag.

En stor del av byggnadsdetaljerna togs omhand under 1950- till 1970-talet när husen från 1600-, 1700-, 1800- och 1900-talet på nedre Norrmalm revs och dagens city byggdes.

Aktuellt just nu är insamling av byggnadsdetaljer och andra föremål från Slussen.

Stadshistoriska föremål

Här finns föremål som använts i Stockholms stads olika verksamheter eller som skänkts till eller inköpts av museet från privatpersoner, företag och institutioner. Samlingen påbörjades när Stadsmuseet blev till år 1933.

Föremålen ger en bild av Stockholms historia och representerar stadens offentliga miljö och styre, arbetsplatser, handel och invånarnas levnadsvillkor. Föremålen berättar om brand- och polisverksamhet, gatuskötsel, sjuk- och socialvård, skolväsen, olika hantverkarverkstäder, fabrikstillverkning, gatuförsäljning, butiksinredningar, café- och restaurangliv, enskilda hem och kommunala institutioner.

Uppdaterad