Per Anders Fogelströms boksamling

""

1999 skänktes författaren Per Anders Fogelströms samling av Stockholmsanknutet material (även kallat stockholmiana) till Stadsmuseet. Där ingick en boksamling som omfattar cirka 80 hyllmeter litteratur. Han påbörjade sin insamling omkring 1945 och litteraturen är från 1700-talet och framåt med tonvikt på 1800- och 1900-talen.

Till en början samlade Fogelström stockholmiana i ganska blygsam omfattning, som en hobby utan en tanke på att utnyttja materialet i sitt skrivande. Länge ville han endast berätta om nuet, allt annat var ett svek tyckte han. Men något märkligt hände under åren som gick, de gamla skrifterna, klippen och bilderna började prassla och dofta. De levde – och berättade en historia som kändes viktig och var ganska okänd. Det lockade till fortsatt samlande och läsande.

Litteraturen är på sina håll mycket sliten och Fogelström har själv sagt att böckerna är något som han brukar, ibland så flitigt att han till och med förbrukar dem. Han var alltså i första hand ute efter innehållet det vill säga materialet till det han själv skulle skriva. Det han sökte var inte bokbandets skönhet utan uppgifter om liv och leverne förr och nu.

Fogelström ställde sig frågor som:

  • Hur var folk klädda under kläderna som man såg på bilderna?
  • Hur bodde de och vad åt de?
  • Hur var renhållningen ordnad, när fick man vattenledningar och kloakrör?
  • Vad gjorde en sumprunkare, hur tillverkade man tvål?
  • Hur kändes det för en sjuårig sotarlärling som fastnade när han kröp genom en smal skorstenspipa?

En utförligare artikel om samlingen, Digitala Stadsmuseets webbplats

Böckerna är tillgängliga för forskare och allmänhet efter överenskommelse med museets bibliotekarie. Samlingen är sökbar i museets bibliotekskatalog, som finns tillgänglig i Faktarummet.

Det finns också en förteckning över samlingen. Det är ett utdrag ur bibliotekskatalogen, som är organiserat på samma sätt som Per Anders Fogelströms egen maskinskrivna förteckning med samma rubriker. 

Förteckning över boksamlingen, Digitala Stadsmuseets webbplats

Ett mindre antal böcker i samlingen är digitaliserade och kan läsas i Digitala Stadsmuseet.

Exempel ur boksamlingen, Digitala Stadsmuseets webbplats

Stadsmuseet har fått generösa bidrag av Samfundet S:t Erik, Stockholms stads Brandkontor och Jacob Wallenbergs stiftelse till katalogiseringen av boksamlingen.

Uppdaterad