Arkiv

I Stadsmuseets arkiv finns både material som producerats inom museet och material inom olika ämnen som Stadsmuseet köpt eller fått i gåva.

I arkivet finns Stadsmuseets verksamhet dokumenterad. Här finns utställningar, byggnadslovs- och kulturmiljövårdsärenden, byggnadsinventeringar och arkeologiska rapporter.

Här finns också teater- och nöjeshistoriskt material, enskilda arkiv, uppteckningar och minnesskildringar. Kartor och ritningar berättar om stadens expansion och bebyggelseutveckling.

Skolhusinventeringar, Digitala Stadsmuseets webbplats

Industriinventeringar, Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad