Samlingar

Kritpipor från 1600-talet. Foto: Göran Fredriksson
Kritpipor från 1600-talet. Foto: Göran Fredriksson

Stadsmuseet i Stockholm är Sveriges största kommunala museum. Vi förvaltar samlingar som omfattar i storleksordningen 300 000 föremål, 25 000 konstverk, 4 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek och arkiv. Därtill förvaltar museet Stockholm stads konstsamling om cirka 25 000 konstverk samt stadens konstverk utomhus på allmän plats om cirka 400 konstverk.

Museets samlingar är vår viktigaste resurs. De innehåller det materiella kulturarvet från Stockholms förgångna, ger perspektiv på stadens komplexa historia och är en inspirerande kunskapskälla.

Museet har i uppdrag att göra samlingarna tillgängliga för alla som vill lära av dem. Samlingarna är indelade i: fotografier, föremål, konst, arkivalier och böcker.

Utforska samlingarna

De viktigaste ingångarna till museets samlingar är det Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan på internet, Fråga Stadsmuseet samt museets utställningar och museilägenheter. Delar av samlingarna visas också genom andra museer och institutioner som har föremål inlånade eller deponerade från Stadsmuseet. Arbete pågår för närvarande med att publicera information om museets föremål i Digitala Stadsmuseet.

Förvärvsstopp

Stadsmuseet har förvärvsstopp fram till och med 1 augusti 2020. Det innebär att museet inte tar emot gåvor i någon form under denna period. Anledningen är att ett nytt samlingsförvaltningssystem etableras vilket är mycket resurskrävande.

Uppdaterad