Samlingen

Kritpipor från 1600-talet. Foto: Göran Fredriksson
Kritpipor från 1600-talet. Foto: Göran Fredriksson

Stadsmuseet i Stockholm är ett av Sveriges största kommunala museer. Vi förvaltar en samling som omfattar i storleksordningen 300 000 föremål, 25 000 konstverk, 4 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek och arkiv. Därtill förvaltar museet Stockholm stads konstsamling om cirka 25 000 konstverk samt stadens konstverk utomhus på allmän plats om cirka 400 konstverk.

Museets samling är vår viktigaste resurs. Den innehåller det materiella kulturarvet från Stockholms förgångna, ger perspektiv på stadens komplexa historia och är en inspirerande kunskapskälla.

Museet strävar efter att göra samlingen tillgänglig för många och på olika sätt. 

Utforska samlingarna

De viktigaste ingångarna till museets samlingar är Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan, samt museets utställningar. Delar av samlingen visas också genom andra museer och institutioner som har föremål inlånade eller deponerade från Stadsmuseet. 

Förvärvsstopp

Stadsmuseet har förvärvsstopp fram till och med 1 augusti 2020. Det innebär att museet inte tar emot gåvor i någon form under denna period. Anledningen är att ett nytt samlingsförvaltningssystem etableras.

Uppdaterad