Vård- och omsorgspersonal skriver historia

""
Intensivvårdssjuksköterska under covid-19-pandemin i Stockholm. Foto: Julia Andersson, från Stockholms läns museums insamling.

Du som jobbar inom vård och omsorg kan nu dela med dig av tankar och erfarenheter av coronaviruset. Texter och bilder sparas för framtiden i museisamlingar.

Stockholm och dess invånare har under flera perioder i historien påverkats av farsoter som har förändrat människors vardag radikalt. Det nya coronavirus som nu sprids kan vara en fråga om liv och död. Det får också konsekvenser för arbetsliv, ekonomi, kultur, fritid, samvaro och hälsa.

Du som jobbar inom vård och omsorg har ett viktigt arbete under coronapandemin. I ett frågeformulär som publicerades första gången våren 2020 riktar vi oss särskilt till din yrkesgrupp för att samla tankar och erfarenheter av att arbeta i Stockholm under covid-19. Sedan november 2020 finns nu en uppföljande frågelista. Det går bra att svara direkt på denna, även om du inte deltog i vårens frågelista. Materialet bevaras för framtida generationer och kan användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Vård- och omsorgspersonal skriver historia

Fotografier

Stockholms läns museum dokumenterar dessutom samtiden genom att samla in bilder. Har du foton från ditt arbete som du vill och kan dela med dig av? Ladda upp dem på appen Samtidsbild så sparas dina bilder för eftervärlden hos Stockholms läns museum. Appen finns på Google Play och App Store.

Insamlingen genomförs av Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms läns museum

Uppdaterad