Vård- och omsorgspersonal skriver historia

""
Intensivvårdssjuksköterska under covid-19-pandemin i Stockholm. Foto: Julia Andersson, från Stockholms läns museums insamling.

Under våren 2020 till våren 2021 samlade Stadsmuseet i Stockholm och Stockholm läns museum in tankar och erfarenheter av vård och omsorgs-personal under coronapandemin.

Stockholm och dess invånare har under flera perioder i historien påverkats av farsoter som har förändrat människors vardag radikalt. Det nya coronavirus som nu sprids kan vara en fråga om liv och död. Det får också konsekvenser för arbetsliv, ekonomi, kultur, fritid, samvaro och hälsa.

I ett digitalt frågeformulär som publicerades första gången våren 2020 riktade vi oss särskilt till yrkesgruppen vård och omsorg för att samla tankar och erfarenheter av att arbeta i Stockholm under covid-19. I november 2020 publicerades en uppföljande frågelista för att fånga upp erfarenheter över en längre tid.

Båda insamlingarna är nu avslutade och materialet bevaras för framtida generationer och kan användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Fotografier från arbete i pandemin

Stockholms läns museum dokumenterar dessutom samtiden genom att samla in bilder. Har du foton från ditt arbete som du vill och kan dela med dig av? Ladda upp dem på appen Samtidsbild så sparas dina bilder för eftervärlden hos Stockholms läns museum. Appen finns på Google Play och App Store.

Insamlingen genomfördes av Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms läns museum

Uppdaterad