Student under corona 2020

""
Högre allmänna läroverket i Gubbängen. Första studentkullen, i mitten på bilden sitter Sven Båkman, bredvid honom två okända flickor. Foto: Sune Glype/Svenska Dagbladet

Under våren 2020 bad vi sistaårselever på gymnasium i Stockholm att berätta om sin vardag, studenten och framtiden under coronapandemin i en digital frågeinsamling.

För den som tog studenten 2020 var situationen speciell. Inställda studentfiranden och oro inför framtiden blandades med längtan efter att lämna skolan bakom sig och stå på tröskeln till vuxenlivet. I hög grad saknas berättelser från unga personer på kulturhistoriska museer.

Stadsmuseets insamling är nu avslutad och innehåller kunskap om coronapandemins effekter för de unga som tog studenten 2020. Svaren bevaras på museet för kommande generationer.

För dig som är gymnasielärare

I en lektionsuppgift framtagen av Stadsmuseet och Stockholmskällan kunde frågeformuläret användas i ett lektionsupplägg för gymnasielärare och elever. I lektionen bidrog eleverna till en insamling av berättelser om hur det är att vara ung i Stockholm våren 2020, och därmed till framtidens förståelse för och berättelse om vår egen tid. Lektionsförslaget ligger fortfarande kvar på Stockholmskällan och kan göras i ämnena svenska eller historia.

Lektionsförslag på Stockholmskällan

Insamling av fotografier

Stockholms läns museum dokumenterar dessutom samtiden genom att samla in bilder. Bilderna från studentfirandet 2020 kommer inte att likna andra årgångars bilder. De blir historiska! Dela dina bilder från studenten med oss. Ladda upp dem på på appen Samtidsbild så sparas dina bilder för eftervärlden hos Stockholms läns museum. Appen finns på Google Play och App Store.

Uppdaterad