Student under corona 2020

""
Högre allmänna läroverket i Gubbängen. Första studentkullen, i mitten på bilden sitter Sven Båkman, bredvid honom två okända flickor. Foto: Sune Glype/Svenska Dagbladet

I en enkät ber vi dig som är sistaårselev på gymnasium i Stockholm berätta om din vardag, studenten och framtiden under coronapandemin.

Du som tar studenten 2020. Din situation är speciell. Vilka effekter har coronapandemin fått för dig? Stadsmuseet vill nu samla in din berättelse. Ditt svar kommer bevaras på museet för kommande generationer och kan användas i utställningar, publikationer och till forskning i framtiden. Du går till historien!

Stockholm och dess invånare har under flera perioder i historien påverkats av farsoter som har förändrat människors vardag radikalt. Det nya coronavirus som nu sprids kan vara en fråga om liv och död. Det får också konsekvenser för arbetsliv, ekonomi, kultur, fritid, samvaro och hälsa. Stadsmuseet gör nu en insamling för att öka kunskapen om coronapandemins effekter för de unga som tar studenten 2020. I hög grad saknas berättelser från unga personer på kulturhistoriska museer. Du kan nu ändra på det och bidra med din berättelse.

Till enkäten

Coronastudent

För dig som är gymnasielärare

I en lektionsuppgift framtagen av Stadsmuseet och Stockholmskällan bidrar dina elever till en insamling av berättelser om hur det är att vara ung i Stockholm våren 2020, och därmed till framtidens förståelse för och berättelse om vår egen tid. Lektionsförslaget kan göras i ämnena svenska eller historia.

Lektionsförslag på Stockholmskällan

Insamling av fotografier

Stockholms läns museum dokumenterar dessutom samtiden genom att samla in bilder. Bilderna från studentfirandet 2020 kommer inte att likna andra årgångars bilder. De blir historiska! Dela dina bilder från studenten med oss. Ladda upp dem på på appen Samtidsbild så sparas dina bilder för eftervärlden hos Stockholms läns museum. Appen finns på Google Play och App Store.

Uppdaterad