På väg

”Det är kyrkans kör de väntar på att gå in i salen. Ljuset kommer från platsen där prästen står.” Foto: Selamawit.

Inom projektet ”På väg” dokumenterar vi ensamkommande flyktingungdomars vardag i deras nya hemstad Stockholm.

Ungdomarnas berättelser växer fram genom en serie fotoworkshoppar som kombinerar dokumentation, fotokunskap och träning i att se och prata om bilder. Berättelserna bevaras sedan i Stadsmuseets samlingar. Stadsmuseet har även gjort en dokumentation i text och bild av ett av boendena som är hem för dessa ungdomar. Läs mer på projektets blogg

Uppdaterad