På väg – vardagslivet på ett boende för ensamkommande ungdomar

En av de boende, Mahdi, hjälper sin namne Mahdi att tolka vad som står i ett beslut från Migrationsverket. Beslutet gäller matersättningen för asylsökande. Foto: Johan Stigholt.

I en vandringsutställning skildras relationen mellan personal och boende, glädjeämnen och svårigheter, och vad som händer när man flyttar.

Under hösten och vintern 2015 dokumenterade Stadsmuseet vardagen på ett av Stockholms boenden för ensamkommande ungdomar, ett så kallat HVB-hem. En del av dokumentationen visas nu i en vandringsutställning.

Ungdomar som flyr från sina hemländer och kommer till Sverige utan sina föräldrar placeras ofta att bo på ett ungdomsboende, i ett HVB-hem (hem för vård eller boende). Medan ungdomarna söker uppehållstillstånd kan relationerna på boendet vara det enda stabila som de kan söka trygghet i. Utställningen skildrar hur livet levs på boendet, relationerna mellan personal och ungdomar, glädjeämnen och svårigheter.

Vandringsutställning 2016–2017

Utställningen har visats på Farsta bibliotek, oktober 2016; Stadsarkivet, november 2016; Stadsbiblioteket, mars–april 2017 och Tarnströmerbiblioteket i Söderhallarna, Medborgarplatsen september–oktober 2017.

För mer information, kontakta johan.stigholt@stockholm.se

Utställningen är producerad med bidrag från Kulturrådet

Uppdaterad