På plats i Farsta – hur gick det?

Människor som fikar på torget i Farsta Centrum

Stadsmuseet har varit på plats i Farsta under ett år. Vi har samlat in berättelser av Farstabor om livet i Farsta och vi har dokumenterat människor och miljöer. Denna information är värdefull för den samlade kunskapen om Stockholm.

Sommaren 2015 arbetade ett trettiotal gymnasieungdomar i mindre grupper och med olika teman, de fotograferade och skrev egna texter om sitt Farsta. Resultatet blev sju böcker som trycktes upp i en mindre upplaga. Ungdomarnas arbete uppmärksammades bland annat av Dagens Nyheter i ett stort reportage.

Genom ett digitalt webbformulär samlade vi in Farstabornas berättelser. Det går fortfarande att svara på enkäten.

Farsta mat- och kulturfestival 27–30 maj 2015

Stadsmuseet deltog i festivalen och fotograferade besökare i Farsta centrum i en tillfällig studio i ett av festivaltälten. Medeltidsmuseet lät besökarna pröva på runristning på vaxtavlor. Stadsmuseets etnologer gjorde korta intervjuer med de porträtterade. Samtliga porträtt och insamlade berättelser finns arkiverade i Digitala Stadsmuseet.

Under festivalveckan hade Stadsmuseet även stadsvandringar i Farsta centrum och Hökarängen. En söndag gjordes en längre tur på cykel genom söderort under ledning av en av museets guider.

Stadsmuseet c/o Farsta bibliotek

Varje onsdag under hösten med start i september hade Stadsmuseet programaktiviteter i Farsta bibliotek. Under rubriken Berätta om ditt Farsta uppmanades farstaborna att ta med sig föremål och fotografier med koppling till Farsta. Vi samlade även in berättelser om platser i Farsta som besökarna förknippade med något speciellt. Föremål, fotografier och berättelser dokumenterades och samlades in till Digitala Stadsmuseet.

Under oktober låg fokus på Farsta förr i tiden. Bibliotekets besökare fick lära känna Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan, två av stadens historiska källor på nätet. Mariann Odelhall från samlingsenheten visade fotografier med Farstamotiv som vi inte vet så mycket om. Vid dessa tillfällen fick vi ovärderlig hjälp av farstabor att identifiera motiven.

Två utställningar ägde rum i biblioteket under hösten. I "Farsta nu" 18–27 november visades bilder från tävlingen Fotomaraton Sprint som gick av stapeln under Mat- och kulturfestivalen. I en utställning i Fanfaren 7–18 december porträtterades 64 farstabor. Besökarna fick även ta del av farstabors synpunkter på sin stadsdel.

Några större intervjuprojekt har även genomförts under året med mer djupgående samtal.

Stadsmuseet på plats i Farsta avslutades med en samtalskväll i biblioteket 9 december. Dramatikern Pernilla Glaser och författaren Per Wirtén gjorde en framtidsspaning om livet i Farsta. Elever från Kulturskolan läste upp berättelser av farstabor.

Och projektet går vidare ...

Under 2016 var Stadsmuseet på plats i Östberga. Mer information finner du under På plats i Östberga.

Under 2019 är Stadsmuseet på plats i Vårberg. 

Uppdaterad