Minnen av Slussen

Blå himmel, staket, sliten blå husvägg med skugga av en person på.
Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

Nu samlar Stadsmuseet in människors minnen och berättelser om Slussen. Vill du vara med?

Den plats vi känner som Slussen kommer att förändras totalt under de närmaste åren. Nu arbetar vi med att fånga in Slussen idag, den plats som försvinner och den nya som kommer. Vi samlar in byggnadsdetaljer, skyltar och fotografier. Du kan se Stadsmuseet som Stockholms kollektiva minne.

Vi vill också ha stockholmarnas egna berättelser om sin stad. Tillsammans med Stockholmskällan och Södermalmsnytt bjuder vi in dig att bidra med din berättelse om Slussen.

Vi vill gärna veta vem du är. Du bestämmer själv om ditt namn ska visas ifall din berättelse publiceras på Stockholmskällan och i Södermalmsnytt. Berättelserna kommer också att användas i utställningar, publikationer, evenemang och för forskning både nu och i framtiden.

Du kan lämna din berättelse till Johanna Karlsson, enhetschef Staden kunskapsuppbyggnad, e-post

Uppdaterad