Berätta om din vardag i coronatider

Svampen på Stureplan i folktomt gaturum.
Foto: Mattias Ek.

Stadsmuseet samlar nu in stockholmarnas upplevelser av situationen kring coronaviruset för att bevara dem för framtiden.

Stockholm och dess invånare har under flera perioder i historien påverkats av farsoter som har förändrat människors vardag radikalt. Det nya coronavirus som nu sprids kan vara en fråga om liv och död. Det får också konsekvenser för arbetsliv, ekonomi, kultur, fritid, samvaro och hälsa.

Stadsmuseet samlar därför i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska in människors tankar om och erfarenheter av coronaviruset och dess effekter. Materialet bevaras för framtida generationer och kan användas i Stadsmuseets utställningar, publikationer och till forskning.

Berätta om din vardag i Stockholm under corona

I vårt frågeformulär kan du svara på frågor om hur du upplever situationen kring coronaviruset. Frågeformulär

Survey in English

Tell us about your everyday life in Stockholm during the Covid-19 epidemic

Fler dokumentationsprojekt

Corona dag för dag – dagbok

Vill du hellre berätta om coronasituationen under en längre tid, skriv dagbok! Du kan skriva på dator eller för hand. När du så småningom känner dig färdig och sänder den till oss kommer den att bevaras i museets samling. Mejla Stadsmuseets projektledare Minja Hjorth om du är intresserad av att skriva dagbok, så får du vidare instruktioner.

Bildinsamling #icoronatider

Stockholms läns museum dokumenterar samtiden genom att samla bilder. Har du fotograferat och delat bilder på sociala medier som på något sätt beskriver den pågående pandemin? Till exempel hur vi hjälper varandra, bilder på digitala möten eller tomma gator i stan?

Tagga dina bilder med #icoronatider och ladda upp dem med appen Samtidsbild så sparas dina bilder för eftervärlden hos Stockholms läns museum.
Stockholm läns museum: I coronatider

Uppdaterad