Berätta om din vardag i coronatider

Svampen på Stureplan i folktomt gaturum.
Foto: Mattias Ek.

Stadsmuseet samlade under våren 2020 till våren 2021 in stockholmarnas upplevelser av situationen kring coronaviruset för att bevara dem för framtiden.

Stockholm och dess invånare har under flera perioder i historien påverkats av farsoter som har förändrat människors vardag radikalt. Det nya coronavirus som nu sprids kan vara en fråga om liv och död. Det får också konsekvenser för arbetsliv, ekonomi, kultur, fritid, samvaro och hälsa.

Stadsmuseet samlade därför i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska in människors tankar om och erfarenheter av coronaviruset och dess effekter. I ett digitalt frågeformulär ”Berätta om din vardag i Stockholm under corona” samlades svar på frågor om hur man upplevt situationen kring coronaviruset in.

Insamlingen är nu avslutad och materialet bevaras för framtida generationer och kan användas i Stadsmuseets utställningar, publikationer och till forskning.

Bildinsamling #icoronatider

Stockholms läns museum dokumenterar samtiden genom att samla bilder. Har du fotograferat och delat bilder på sociala medier som på något sätt beskriver den pågående pandemin? Till exempel hur vi hjälper varandra, bilder på digitala möten eller tomma gator i stan?

Tagga dina bilder med #icoronatider och ladda upp dem med appen Samtidsbild så sparas dina bilder för eftervärlden hos Stockholms läns museum.
Stockholm läns museum: I coronatider

Uppdaterad