Barnens Citybana

Teckning av citybanan
Citybanetunneln byggs. Teckningen är en del av Maria Magdalena förskolas dokumentationsarbete.

Barn och unga hjälper Stadsmuseet att dokumentera Citybanan.

”En dag i veckan sitter det barn på Centralstationens golv och ritar vad de ser”, säger Piamaria Hallberg, etnolog på Stadsmuseet. Sedan 2010 har hon samarbetat med skolor och förskolor som ligger i närheten och berörs av Citybanans byggarbetsplatser. Hundratals barn och unga mellan två och tjugo år har hittills fotograferat, ritat och dokumenterat bygget och hur det påverkar deras närmiljö.

Projektet är speciellt eftersom barnens perspektiv genomsyrar både urval och dokumentation. ”Barn är bra på att se detaljer”, säger Piamaria. Och vad som dokumenteras väljer barnen och det skiljer sig åt mellan åldersgrupperna:”Vi ser tydligt i materialet att mindre barn älskar stora maskiner, de har superkoll på grävskopor till exempel”, berättar hon. ”Men vi har också grupper med gymnasieelever som skriver utförliga redogörelser utifrån olika miljöer; hur det ser ut, luktar och hur människorär klädda.”

Pojke från förskolan Scheele fotograferar byggarbetare på centralen.Ett syfte med projektet är att inlemma barnens samtidsberättelser i vårt gemensamma kulturarv. Ett annat är att informera dem om vad som händer i staden: ”Barnen ska veta vad som händer runtomkring dem, det är en rättighet som står inskriven i FN:s barnkonvention”, säger Piamaria.

Förskolan Scheele dokumenterar.

Materialet från dokumentationsprojektet förvaltas för framtiden i Stadsmuseets arkivboxar och kommer delvis att presenteras i form av en publik utställning 2017. Projektet pågår tills Citybanan invigs 2017 och är ett samarbete mellan Stadsmuseets dokumentationsenhet, SL, Trafikkontoret och projekt Citybanan.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Piamaria Hallberg på piamaria.hallberg@stockholm.se.

Bygget av Citybanan vid Riddarholmen 2011. Foto: John Hedlund.Bygget av Citybanan vid Riddarholmen 2011. Foto: John Hedlund.

Uppdaterad