Barnens Citybana

Teckning av citybanan
Citybanetunneln byggs. Teckningen är en del av Maria Magdalena förskolas dokumentationsarbete.

Barn och unga har hjälpt Stadsmuseet att dokumentera Citybanan.

”En dag i veckan satt det barn på Centralstationens golv och ritade vad de såg”, berättar Piamaria Hallberg, etnolog på Stadsmuseet. 2010–2017 samarbetade hon med skolor och förskolor som låg i närheten och berördes av Citybanans byggarbetsplatser. Hundratals barn och unga mellan två och tjugo år fotograferade, ritade och dokumenterade bygget och hur det påverkade deras närmiljö.

Projektet var speciellt eftersom barnens perspektiv genomsyrade både urval och dokumentation. ”Barn är bra på att se detaljer”, säger Piamaria. Och vad som dokumenteras väljer barnen och det skiljer sig åt mellan åldersgrupperna: ”Vi ser tydligt i materialet att mindre barn älskar stora maskiner, de har superkoll på grävskopor till exempel”, berättar hon. ”Men vi har också grupper med gymnasieelever som har skrivit utförliga redogörelser utifrån olika miljöer; hur det ser ut, luktar och hur människor är klädda.”

Pojke från förskolan Scheele fotograferar byggarbetare på centralen.Förskolan Scheele dokumenterar.

Ett syfte med projektet var att inlemma barnens samtidsberättelser i vårt gemensamma kulturarv. Ett annat att informera dem om vad som händer i staden: ”Barnen ska veta vad som händer runtomkring dem, det är en rättighet som står inskriven i FN:s barnkonvention”, säger Piamaria.

Materialet från dokumentationsprojektet förvaltas för framtiden i Stadsmuseets arkivboxar och presenterades delvis i en publik utställning 2017. Projektet pågick fram till Citybanans invigning i juli 2017 och var ett samarbete mellan Stadsmuseets dokumentationsenhet, SL, Trafikkontoret och projekt Citybanan.

Bygget av Citybanan vid Riddarholmen 2011. Foto: John Hedlund.Bygget av Citybanan vid Riddarholmen 2011. Foto: John Hedlund.

Uppdaterad