Människor och miljöer

Pojke på gräsmatta. (Bo Setterlinds son). Foto: Herbert Lindgren, 1960. Bildnr: Fg 9079

En stad är mer än sina byggnader. Inte minst människorna som lever och verkar i den. Stadsmuseet samlar in och förvaltar material om människor som levt och lever i Stockholm.

Människor ur historien

Vem var Mäster Mikael?

Och varför finns pepparkakan Anna i Stadsmuseets samlingar? Vilka var människorna bakom Petterssons knäckebrödsbageri?

Ett urval artiklar på Digitala Stadsmuseets webbplats

Samtidsdokumentation

På Enheten för kunskapsutveckling bedrivs etnologisk samtidsdokumentation. Syftet är att dokumentera och för framtiden bevara materiella och immateriella minnen, erfarenheter och dagsaktuella fenomen från miljöer och människor i Stockholm. Oftast används etnografiska fältarbetsmetoder som frågelistor, intervjuer, deltagande observation, fotografering, filmning och arkivbaserade studier. Till största del sker arbetet i projektform och i samarbete med andra organisationer och institutioner – och med stockholmarna själva.

Stockholmsforskningen

Vill du själv dokumentera din samtid?

Stadsmuseet har bland annat som uppgift att dokumentera vår stad. Men vi hinner tyvärr inte med att gå vidare med alla bra förslag vi får in. Därför har vi gjort en vägledning till hur man kan arbeta med dokumentation på egen hand, med metoder som vi på Stadsmuseet själva använder i vårt arbete. Du kan läsa rapporten i Digitala Stadsmuseet:

Intervjuer, deltagande, etik: en vägledning för dig som vill dokumentera din samtid

Fotografier

Ett sätt att komma nära människorna i staden är att titta på fotografier från olika tider. I Digitala Stadsmuseet hittar du många personer och händelser, inte minst bland pressbilderna. Några exempel: 

Pressbilder från Svenska Dagbladet

Porträtt

Uppdaterad