Människor och miljöer

Pojke på gräsmatta. (Bo Setterlinds son). Foto: Herbert Lindgren, 1960. Bildnr: Fg 9079

En stad är mer än sina byggnader. Inte minst människorna som lever och verkar i den. Stadsmuseet samlar in och förvaltar material om människor som levt och lever i Stockholm.

”Det bästa med mitt jobb är att jag får ta del av en massa fantastiska livsberättelser”, säger Piamaria Hallberg, etnolog på Stadsmuseet. Tillsammans med arkeologer, byggnadsantikvarier och fotografer arbetar hon med att bevara och tillgängliggöra Stockholms stads samlade minnen.

”Vi dokumenterar bland annat byggen och händelser som innebär stora förändringar för staden och människors vardagsliv”, säger hon. Hennes främsta arbetsuppgift är att intervjua stockholmare om deras yrkes- och privatliv. Ämnena är lika många och skiftande som det finns folk i staden. Och man kan tyvärr inte dokumentera allt. Målet är att samla in berättelser som är relevanta för många människor som möjligt och kan ge en bild av vår dåtid och nutid för kommande generationer. ”Det är ett speciellt jobb, vi vet inte riktigt vad som är intressant att veta i framtiden”.

Just nu intervjuar Piamaria boende i Vårberg och samlar in deras berättelser i projektet På Plats: Vårberg. Nyligen deltog hon i På plats: Östberga och På plats: Farsta och före det i ett stort dokumentationsprojekt om hur bygget av den nya pendeltågstunneln Citybanan påverkar barn och unga i Stockholm. Stadsmuseet arbetar också hela tiden aktivt för att spegla hela Stockholm. ”Vi vill få med alla stockholmare, detta är ju deras museum!”, säger hon.

Människor ur historien

Vem var Mäster Mikael?

Och varför finns pepparkakan Anna i Stadsmuseets samlingar? Vilka var människorna bakom Petterssons knäckebrödsbageri?
Det kan du läsa om här, i ett urval artiklar i Digitala Stadsmuseet

Samtidsdokumentation

Stadsmuseet ägnar sig åt kunskapsuppbyggnad, dokumentation och forskning inom etnologi och kulturhistoria. Inom den etnologiska samtidsdokumentationen undersöks livet i Stockholm idag utifrån skilda perspektiv.
Läs mer om Stockholmsforskningen

Vill du själv dokumentera din samtid?

Stadsmuseet har bland annat som uppgift att dokumentera vår stad. Men vi hinner tyvärr inte med att gå vidare med alla bra förslag vi får in. Därför har vi gjort en vägledning till hur man kan arbeta med dokumentation på egen hand, med metoder som vi på Stadsmuseet själva använder i vårt arbete. Du kan läsa rapporten i Digitala Stadsmuseet:
Intervjuer, deltagande, etik: en vägledning för dig som vill dokumentera din samtid

Fotografier

Ett sätt att komma nära människorna i staden är att titta på fotografier från olika tider. I Digitala Stadsmuseet hittar du många personer och händelser, inte minst bland pressbilderna. Några exempel: 
Pressbilder från Svenska Dagbladet
Porträtt

Uppdaterad