Fotografi - länkar

Kulturhistorisk fotografi – Nordiska Museet (före detta Fotosekretariatet)

Andra museer/arkiv där man kan beställa bilder:

Stockholms läns museum

Nordiska museets bildsamlingar innehåller cirka 6 miljoner fotografier

Nationalmuseum: Bildarkiv och bildförmedling
Här finns foton av museets egna och andras konstsamlingar. 

Centrum för Näringslivshistoria har ett stort material av bilder, film- och ljudupptagningar

Spårvägsmuseet har en stor samling Stockholmbilder

Uppdaterad