Fråga Stadsmuseet

Ett fackverkstorn skjuter upp över stadens taknockar.
I Digitala Stadsmuseet hittar du en bildskatt från förr. Här syns telefontornet på Malmskillnadsgatan. Taget av en okänd fotograf, 1952.

Hittar du inte det du söker på Digitala Stadsmuseet eller i Stockholmskällan? Har du frågor om Stockholm, stadens historia, byggnader och byggnadsvård? Vill du beställa fotografier ur våra samlingar?

Kontakta Fråga Stadsmuseet!

Till oss kan du även vända dig om du har frågor om Stadsmuseets fotografier.

Tidigare har du kunnat kontakta oss via Faktarummet och Byggsvar. Nu tar vi emot din fråga via Fråga Stadsmuseet.

Telefon: 08-508 31 710, tisdagar 10.00–12.00
E-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Bildbeställning

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Bildbeställning

Salongen

Salongen är platsen för dig som vill veta mer om Stockholms historia. Du kan forska på egen hand, ung som gammal, i jobbet eller på fritiden. Du läsa böcker på plats i vårt referensbibliotek. Du kan även träffa en byggnadsantikvarie och få råd om hur du bevarar kulturhistoriska värden vid renovering eller ombyggnad. Läs mer om Salongen

Har du frågor som rör grannkommunerna i Stockholms län kan du vända dig till Stockholms läns museum

Uppdaterad