Att beställa bilder

Slottet sett från Strömkajen. I förgrunden parkerade taxibilar. Passagerarbåt Saxaren ligger förtöjd. Foto: Åke Järnesjö Bildnr DIA4263

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Beställningar görs via:
Stadsmuseet c/o Stadsarkivet
Faktarummet på besök
Kungsklippan 6, Kungsholmen. 
Faktarummet

Prislista och leveransvillkor

Prislista bildframställning, uppdaterad 1 april 2015

Bildanvändning/Leveransvillkor, uppdaterade 1 april 2015

Image orders, price list 2015

Use of images/Conditions of sale 2015

Inventeringar och rapporter

De flesta byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter och motsvarande finns tillgängliga på Digitala Stadsmuseet.

Beställning av bildfiler och fotografiska kopior, sommaren 2018

På grund av sommarstängning behöver du göra din beställning senast 19 juni, för leverans senast 28 juni.

Beställningar börjar sedan behandlas från 20 augusti, med tidigast möjliga levereras 3 september.

Beställning av bilder/bildfiler gör du bäst på plats i Stadsmuseet c/o Stadsarkivet Faktarummet på besök, Kungsklippan 6, Kungsholmen. Personal finns till hands för hjälp och information. Det går även att skicka in en beställning som vanlig e-post. Meddela då fullständig fakturaadress inklusive organisations- eller personnummer.

Digitala bildfiler

För filstorlekar, se Prislista bildframställning (högst upp på sidan). Leverans sker via server.

Fotografiska kopior (svartvita eller färg)

Fotografiska kopior kan beställas i olika storlekar, se: Prislista bildframställning. Observera att de i prislistan angivna formaten är cirkamått – våra olika negativformat gör att formaten och proportionerna kan avvika något. Om du har några frågor kring detta så ta upp dem i samband med att du gör beställningen.

Leveranstid

10 arbetsdagar. Vi kan tyvärr inte längre erbjuda expressleverans/förtur. För större beställningar och beställningar av konst- eller föremålsbilder: kontakta Faktarummet på e-post: faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se för besked.

Leveranssätt och betalning

Bilder levereras via server eller postas. För fakturering behöver vi fullständig adress inklusive organisationsnummer eller personnummer. Fakturan skickas separat.

Uppdaterad