Att beställa bilder

Slottet sett från Strömkajen. I förgrunden parkerade taxibilar. Passagerarbåt Saxaren ligger förtöjd. Foto: Åke Järnesjö Bildnr DIA4263

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Beställningar görs via:
Stadsmuseet c/o Stadsarkivet
Faktarummet på besök
Kungsklippan 6, Kungsholmen. 
Faktarummet

Prislista och leveransvillkor

Prislista bildframställning, uppdaterad 1 april 2015

Bildanvändning/Leveransvillkor, uppdaterade 1 april 2015

Image orders, price list 2015

Use of images/Conditions of sale 2015

Inventeringar och rapporter

De flesta byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter och motsvarande finns tillgängliga på Digitala Stadsmuseet.

Beställning av bildfiler och fotografiska kopior

Beställning av bilder/bildfiler gör du bäst på plats i Stadsmuseet c/o Stadsarkivet Faktarummet på besök, Kungsklippan 6, Kungsholmen. Personal finns till hands för hjälp och information. Det går även att skicka in en beställning som vanlig e-post. Meddela då fullständig fakturaadress inklusive organisations- eller personnummer.

Digitala bildfiler

För filstorlekar, se Prislista bildframställning (högst upp på sidan). Leverans sker via server.

Fotografiska kopior (svartvita eller färg)

Fotografiska kopior kan beställas i olika storlekar, se: Prislista bildframställning. Observera att de i prislistan angivna formaten är cirkamått – våra olika negativformat gör att formaten och proportionerna kan avvika något. Om du har några frågor kring detta så ta upp dem i samband med att du gör beställningen.

Leveranstid

10 arbetsdagar. Förtur (express) mot särskild avgift (se Prislista bildframställning högst upp på sidan). För större beställningar och beställningar av konst- eller föremålsbilder: kontakta Faktarummet på e-post: faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se för besked.

Leveranssätt och betalning

Bilder levereras via server eller postas. För fakturering behöver vi fullständig adress inklusive organisationsnummer eller personnummer. Fakturan skickas separat.

Uppdaterad