Vanliga frågor och svar

Porten i vårt hus är gammal och ska bytas ut. Är det lämpligt?

Varför skall porten bytas ut? Äldre portar är oftast av väldigt bra kvalitet, och med rätt underhåll kan de hålla i hundratals år. En ursprunglig port bidrar dessutom i hög utsträckning till att bevara byggnadens ursprungliga karaktär. Stadsmuseet förespråkar att ursprunglig port bevaras, det finns flera sätt att förbättra den befintliga istället för att byta ut den. En kunnig snickare kan till exempel rikta, förstärka och täta en äldre port och önskas bättre värmeisolering kan insidorna kläs med skivor. Glasen kan eventuellt bytas ut eller kompletteras med isolerrutor på insidan. Nya lås, bleck och stift kan monteras som förbättrar inbrottsskyddet, men bör anpassas i stil och material samt placeras så att den ursprungliga upplevelsen av dörren inte störs.

Om ni ändå absolut vill byta port så rekommenderar Stadsmuseet att man låter en snickare tillverka en kopia av den ursprungliga eller som en port typisk för husets byggnadsår och karaktär.

FIBOR är en branschorganisation för företag inom byggnadsvård och restaurering. Kontaktlista över entreprenörer verksamma inom byggnadsvård 

Tänk på att ta in referenser från dem ni eventuellt anlitar.

Vi vill återställa vår port, men hur såg den ut?

Om den ursprungliga porten inte finns kvar kan eventuella fotografier eller ursprungliga ritningar användas som förlaga. Om sådana saknas är det istället lämpligt att inspireras av bevarade portar i omgivande hus från samma tidsperiod. Kontakta gärna Fråga Stadsmuseet för råd om var du hittar äldre fotografier och ritningar.

Uppdaterad