Underhåll och renovering

Inför underhåll och renovering av en port är det viktigt att tänka på vad som hör till normalt åldrande och vad som bör åtgärdas. Att trä mörknar och en viss skevhet uppstår i en port kan anses tillhöra åldrandet. Spår av användning kan även skänka porten en vacker patina. Självklart ska däremot löpande underhåll utföras och rena funktionsfel åtgärdas.

Ytbehandling

 

Portar av trä behöver löpande ses över när det gäller ytbehandling. Beroende på lägets utsatthet behöver portens utsida behandlas med viss intervall. Inför ytbehandling är det mycket viktigt att ta reda på hur porten är behandlad. Traditionell linoljefernissa är exempelvis inte samma sak som modern platsbaserad lack. En annan vanlig traditionell ytbehandling är linoljefärgsmålning. För att ge dörren en så lång livslängd som möjligt är det avgörande att fortsätta behandla porten med det material den traditionellt behandlats med.

1950-talsport i Fruängen som behöver ytbehandlas. Foto: Mauro Rongione1950-talsport i Fruängen som behöver ytbehandlas.

När rätt behandling valts skrapas och slipas gammal färg eller fernissa och dörren behandlas på nytt. Om äldre kulörer och material hittas under senare färglager kan man överväga att återgå till en ursprunglig kulör eller behandling.

Portar från 1940- och 1950-tal är sällan indragna i fasaden och kan därför kräva särskild omsorg. Om porten har sparkplåtar kan dessa behöva bytas i samband med ytbehandling.

Snickeri och glas

I en träport kan andra nödvändiga åtgärder vara att laga trasiga partier med nytt trä, det gäller såväl fyllningsdörrar som yngre fanerklädda portar. En träport som har slagits sig kan även behöva riktas av en duktig snickare för att fungera smidigare. För att förbättra gången kan infästningen av portens gångjärn också behöva förstärkas. I enlighet med gällande brandregler kan porten hängas om till utåtgående.

1920-talsklassicistisk pardörr med lunettformat överljusparti, Alvik. Glasrutorna är slipade.

Vid ersättning av glasrutor är det viktigt att ersätta slipat eller graverat glas med motsvarande material. En slät ruta ger inte samma intryck och ljusföring som en slipad ruta. Ett eventuellt gjutjärnsgaller kan även behöva rengöras och borstas med stålborste för att sedan målas med järnmönja och slutstrykas med linoljefärg.

Stål och aluminium

 

Även portar av stål och aluminium går att renovera. Stål kan en duktig plåtslagare hantera. En målad port i stål kan målas om när ytskiktet behöver förnyas. Är dörren metallren kan den poleras i samband med renovering.

Aluminium är till skillnad från stål ett relativt mjukt material som är svårt att laga om det deformerats. Om det sker åtgärdas skadorna genom att skadade delarna byts ut. Då bör så lite som möjligt av dörren bytas. Vid komplettering är det viktigt att tänka på att nya delar ska ha samma ytbehandling som befintligt. Aluminium går att få eloxerat i olika kulörer, exempelvis guld och silver.

En kopia av originalporten i ett hus från slutet av 1800-talet på Södermalm. Framför glaset sitter ett galler av gjutjärn. Av tillgänglighetsskäl är dörrens båda halvor öppningsbara.  En kopia av originalporten i ett hus från slutet av 1800-talet, Södermalm. Framför glaset sitter ett galler av gjutjärn. Av tillgänglighetsskäl är dörrens båda halvor öppningsbara.

Eftersom aluminium är ett mycket beständigt material uppstår skador som regel endast genom medveten skadegörelse. Ytan på en aluminiumport kan däremot åldras och bli flammig. Om ytan är målad kan målning ske men en omålad yta är svår att åtgärda. Flammigheten är ofta acceptabel.

Lås och handtag

Många gånger innebär nya säkerhetskrav önskemål om att byta och förbättra lås. Då är det viktigt att så långt som möjligt använda befintliga hål i dörren. Av säkerhetsskäl kan även porten förses med brytskydd i anslutning till låset. För att smälta in på ett bra sätt kan ett brytskydd målas i samma kulör som dörren.

Om dörren saknar handtag eller andra beslag finns tidstypiska beslag att köpa. Det är viktigt att nya beslag och detaljer är i samma stil och i samma material som de ursprungliga. Handtag och beslag är ofta mycket viktiga för upplevelsen av en port. Om befintliga handtag är trasiga går de ofta att renovera eller reparera. Exempelvis kan delar av trä bytas. Handtag i förkromad mässing som skadats kan förkromas på nytt.

Breddning av port

Av tillgänglighetsskäl uppkommer ibland behov av att bredda en ytterport. Detta är sällan ett problem i hus med enkelport eftersom dessa många gånger uppfyller dagens krav. I hus med pardörrar där endast ett dörrblad är öppningsbart kan det däremot vara ett problem. Då går dörrbyte att undvikas genom att båda dörrhalvorna görs öppningsbara. Dörren förses med en automatisk öppningsfunktion.

Uppdaterad