Byte av port

Många gånger har ursprungliga portar från sent 1800-tal och början av 1900-talet bytts ut under 1960-, 1970- och 1980-tal. En pardörr i trä kan ha ersatts med en dörr i aluminium. Idag vill därför många boende och ägare återskapa en dörr som anknyter till husets karaktär.

Ibland kan en ursprunglig dörr också vara så skadad att den inte går att renovera.Vid tillverkning av en ny port kan en eventuell gammal port användas som förlaga. Det är att föredra om den nya porten så långt det är möjligt utformas som en kopia av ursprunglig port, både när det gäller utseende och konstruktion. Om den ursprungliga porten inte finns kvar kan eventuella fotografier eller ursprungliga ritningar användas som förlaga. Om sådana saknas är det istället lämpligt att inspireras av bevarade portar i omgivande hus från samma tidsperiod.

En nytillverkad port i ett hus från 1940-talet, Hägerstensåsen.En nytillverkad port i ett hus från 1940-talet, Hägerstensåsen.Foto: Johan Stigholt.

 

Inför upphandling av nytillverkning av en port eller flera portar är det viktigt att arbeta fram ett bra underlag för att få ett så bra resultat som möjligt. Inför upphandlingen krävs:

  • ett detaljerat ritningsunderlag som beskriver dörrens utseende och mått. Anlita alltid en arkitekt eller annan sakkunnig som kan ta fram exakta ritningar,
  • detaljerade krav på material, konstruktion och utförande samt vilka beslag och detaljer porten ska ha. Ibland kan begagnade handtag inhandlas och användas. En arkitekt eller sakkunnig kan hjälpa till med att hitta nytillverkade beslag i tidstypisk stil och material,
  • offerter från minst tre snickerier, be även om referensobjekt.

Uppdaterad