Vanliga frågor och svar

Vi vill byta ut våra gamla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar. Får vi det?

Stadsmuseet förespråkar att befintliga äldre eller ursprungliga dörrar bevaras. Ett utbyte av dörrar kan vara förvanskande, lägenhetsdörrarna spelar mycket stor roll för upplevelsen av husets karaktär och det kulturhistoriska värdet. Trapphuset är något som husets boende har gemensamt och ger det första intrycket av byggnaden.

Det finns olika åtgärder ni kan göra för att förstärka befintliga dörrar mot brand, ljud och inbrott. Det går att montera brandskyddande skivmaterial på dörrens insida, täta och fräsa in svällister. Nya lås och stift kan monteras som förbättrar inbrottsskyddet. Ni kan montera isolerande skivmaterial och nya tätningslister för att förbättra ljudisoleringen. Ytterligare en variant är att montera en extradörr eller säkerhetsgrind innanför den ordinarie dörren.

Uppdaterad