Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar om byggnadsvård med fokus på lägenhetsdörrar.

Faktablad

Faktablad om lägenhetsdörrar (nytt fönster)

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård, Digitala Stadsmuseets webbplats

Litteraturtips

Lägenhetsdörrar

Engdahl, Christina och Dranger Isfält, Lena (1988) ”Bostadsbebyggelsen från 1930- och 1940-talen – Varsam ombyggnad”. Byggforskningsrådet

”Lägenhetsdörrar – Underhåll, renovering och byte. Exempel på varsamma lösningar.” BOOM-gruppen KTH 1990. Byggforskningsrådet

Rosén, Sander (1997) ”Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering”. Nordiska museets förlag

Rudberg, Eva (red) (1992) ”Funktionalismen – värd att vårda!”. Docomomo med stöd av Byggforskningsrådet

Williams, Lisbeth och Blomberg, Ingela (2005) ”Tjugotalshusen idag”. Formas

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (red) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880–1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholm
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975 (nytt fönster) 

Uppdaterad