Så kan du renovera

En eller flera av följande åtgärder kan genomföras för att förbättra dörrens säkerhet, brandskydd och ljudisolering. Tänk på att resultatet ofta blir mycket bättre om en anlitad arkitekt tar fram ritningsmaterial och förfrågningsunderlag. Jämfört med att installera en säkerhetsdörr kan kostnaden ändå bli betydligt lägre.

Inför upphandlingen av en renovering är det viktigt att ställa exakta krav på utförande, material och konstruktion. Tänk också på att ta in offerter från minst tre snickerier och be dem ange referensobjekt. Ta även kontakt och kontrollera att tidigare beställare verkligen blev nöjda med resultatet.

Ådringsmålning av dörr, Östermalm. Ådringsmålning av dörr, Östermalm. Vid renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det alltid viktigt att anlita hantverkare med erfarenhet av sådana hus.

Fyllningsdörrar 

 • Montering av svällister i frästa spår i dörrens kanter
 • Invändig brandskyddsmålning alternativt förstärkning av fyllningar genom montering av fibercementplattor på insidan av dörrens fyllningar
 • Isolering av mellanrummet mellan eventuella nya plattor och dörrens fyllningar med ett obrännbart material, exempelvis mineralull
 • Förse dörren med nytt bakkantsbeslag och hakregellås
 • Montering av nya tätningslister mellan karm och dörr
 • Montera en gallergrind direkt innanför dörren
 • Hänga tillbaka en eventuell innerdörr

Släta dörrar 

 • Montering av en 1 millimeter stålplåt som täcker dörrens insida
 • Montering av en fibercementskiva eller skiva i annat obrännbart material som täcker dörrens insida
 • Förse dörren med nytt bakkantsbeslag och hakregellås
 • Montering av nya tätningslister mellan karm och dörr
 • Montera en gallergrind direkt innanför dörren
 • Hänga tillbaka en eventuell innerdörr

Infräst svällist i dörr från sent 1800-tal, Södermalm.Infräst svällist i dörr från sent 1800-tal, Södermalm. Listen sväller vid upphettning. För att fungera är det viktigt att den inte målas över.

Uppdaterad