Material och konstruktion

Fyllningsdörrar 

Fram till och med 1930-talet var allra flesta lägenhetsdörrar fyllningsdörrar. Från och med 1800-talets senare del var de vanligen sammansatta på snickerifabrik och inte längre hantverksmässigt tillverkade.

En fyllningsdörr från 1930-talet med tre lika stora fyllningar, Stadsmuseets museilägenhet på Stickelbärsvägen. En fyllningsdörr från 1930-talet med tre lika stora fyllningar, Stadsmuseets museilägenhet på Stickelbärsvägen.

Att dörrarna hade fyllningar berodde på att det var det enklaste sättet att bygga en hållbar dörr i massivt trä. Dörren är uppbyggd av ett ramverk med fyllningar.

Släta dörrar

Dessa började främst förekomma under 1940-talet och är uppbyggda av en skivtäkt ram med eller utan isolering. Dörrarna är vanligtvis klädda med lackat faner i exempelvis ek, björk, ljus mahogny, teak eller gabon. Det finns dörrar med en ordentlig isolering men vanligast var att dörren var oisolerad eller hade en isolering av papp. Skivan på dörrens framsida och baksida var vanligtvis av masonit eller plywood.

Uppdaterad