Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar med fokus på kök.

Faktablad

Faktablad om renovering av kök (nytt fönster)

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård, Digitala Stadsmuseets webbplats

Litteraturtips

Kök och planlösning

Blomberg, Ingela (2003) ”Varsamt och sparsamt – Förnyelse av 1950-talets bostäder”. Formas

Engdahl, Christina och Dranger Isfält, Lena (1983) ”Stenhusen 1880-1920 – Varsam ombyggnad”. Byggforskningsrådet

Engdahl, Christina och Dranger Isfält, Lena (1988) ”Bostadsbebyggelsen från 1930- och 1940-talen – Varsam ombyggnad”. Byggforskningsrådet

Gejvall, Birgit (1988) ”1800-talets stockholmsbostad : en studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen". Kommittén för stockholmsforskning

Nilsson och Samuelsson (red) (2004) "Förändra varsamt – vägledning vid ombyggnader av rekordårens bebyggelse". Riksantikvarieämbetet

Reppen, Laila och Vidén, Sonja (2006) "Att underhålla bostadsdrömmen – Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus från 1961–1975”. Formas

Rudberg, Eva (redaktör) (1992) ”Funktionalismen – värd att vårda!”. Docomomo med stöd av Byggforskningsrådet

Williams, Lisbeth och Blomberg, Ingela (2005) ”Tjugotalshusen idag”. Formas, Stockholm

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (redaktör) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880-1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholms län
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975 (nytt fönster) 

Uppdaterad