Spis, kyl och frys

I slutet av 1800-talet var kökets viktigaste utrustning vedspisen som var placerad under en plåtkåpa. Väggytan kring spisen var vanligtvis klädd med rektangulärt vitt kakel, ibland med fasade kanter. I finare våningar kunde kaklet avslutas med pilastrar.

Vedspis med plåtkåpa i kök från sent 1800-tal. Muren är klädd med rektangulärt vitt kakel med fasade kanter.Vedspis med plåtkåpa i kök från sent 1800-tal. Muren är klädd med rektangulärt vitt kakel med fasade kanter.

I början av 1900-talet ersattes vedspisen efter hand av gasspisen. Under 1940- och 1950-tal hade köken ofta en 70 centimeter bred gasspis men den ersattes allt oftare av en elspis.

Bred spis från 1969 i Stadsmuseets museilägenhet i Tensta.Bred spis från 1969 i Stadsmuseets museilägenhet i Tensta.

En annan viktig funktion i den större stadsvåningens kök i början av 1900-talet var isskåpet som kunde vara placerat i köket, serveringsgången eller i köksfarstun. Det var en träbox invändigt klädd med zinkplåt dit iskarlen regelbundet levererade sina isblock. Isskåp förekom flera decennier in på 1900-talet.

En stor nyhet för förvaring av färskvaror var under 1930-talet kylskåpet. Det var litet, inbyggt i skåpsinredningen och mycket exklusivt, endast ett fåtal hade råd med ett sådant. Den stora köksrevolutionen under andra halvan av 1940-talet och 1950-talet var att kylskåpet då på bred front gjorde sitt intåg i köken. Kylskåpet var fortfarande inte stort invändigt och hade ibland ett litet frysfack. Färskvaror som mjölk kunde nu sparas i flera dagar.

Under 1960-talet och början av 1970-talet var de stora tekniska genombrotten i köket frysen och diskmaskinen. Elektrolux tillverkade sin första frysbox redan i mitten av 1950-talet men under 1960-talet gjorde frysen sitt intåg hos gemene man. Detta var ett stort genombrott för konservering av mat. Nybyggda lägenheter kunde i mitten av 1960-talet även förberedas för installation av diskmaskin något som under 1970-talet blev standard i större lägenheter.

Tips

Utrustning som exempelvis kyl och frys byts ut med visst intervall. Om du byter – fundera över hur ny större utrustning kan integreras i befintlig köksinredning. Fundera även över utrymmen i anslutning till köket. Kanske finns en garderob som vetter mot ett annat rum som kan tas bort och ersättas med ny kyl och frys mot köket.

Uppdaterad