Måleri i kök

Färg

Kökets väggar och tak var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ofta slätputsade, liksom i andra rum. Till skillnad från i övriga rum var köksväggarna inte klädda med papperstapet. Kökets väggar och snickerier målades istället med linoljefärg för att vara möjliga att torka av. Runt sekelskiftet 1900 kunde även en väggpanel finnas i köket. Den var ofta av pärlspont och struken med linoljefärg.

Linoljefärg var helt dominerande på väggar och snickerier i kök under hela första halvan av 1900-talet. Under 1930-talet började nya produkter göra sitt intåg på färgmarknaden. En tillsats som användes i linoljefärgen under 1930-, 1940- och 1950-tal var alkydlack. Väggar och skåp kunde därmed bli ännu blankare och lättare att torka av. En yta med industriell karaktär utan spår av penseldrag var det man eftersträvade.

Släta skåpsluckor av masonit som är linoljefärgsmålade i originalkulör. Även väggarna är målade med linolja.Släta skåpsluckor av masonit som är linoljefärgsmålade i originalkulör. Även väggarna är målade med linolja. Köket i Stadsmuseets museilägenhet på Stickelbärsvägenär återställt till 1937.

Under 1950-talet fick linoljan konkurrens av plastfärgerna som fick sitt genombrott i Sverige. De kom från USA och applicerades med roller, vilket var något helt nytt. För att åstadkomma den helt industriellt släta yta man eftersträvade började nu även köksluckor att sprutmålas på fabrik. Från och med 1960-talet var de flesta färger plastbaserade och blandade på fabrik. Nya skåpsluckor var även ofta målade på fabrik.

Kulörer

Snickerier i bostadslägenheter har i princip alltid varit målade, ofta i vita eller ljusa kulörer. Under 1880- och 1890-tal var det dock vanligt med bruna kulörer och i finare våningar kunde snickerier i såväl sällskapsrum som kök vara ådringsmålade för att efterlikna ädla träslag. Bruna kulörer fortsatte även att förekomma långt in på 1900-talet.

I början av 1900-talet målades snickerier ofta i ljusa kulörer. Det kunde vara ljust beiga, gröna eller gula kulörer. Vitt blev vanligare på snickerier under 1920- och 1930-tal. Nu var den vita kulören skarpare än tidigare på grund av nya pigment som titanoxid, dock inte jämförbar med dagens vita färger.

Olika vita kulörer fortsatte att vara dominerade på snickerier och väggar i kök under 1940-, 1950- och 1960-tal. Men självklart fanns variationer. Under 1940-talet kunde exempelvis kökssnickerier målas grå för att kontrastera mot vita väggar. Under 1950-tal förekom milda kulörer i exempelvis gult, grönt och blått.

Köksluckor målades under 1960-talet allt oftare i en avvikande kulör än själva skåpsstommen. Nu blev väggar och skåpsstommar allt mer regelmässigt vita medan luckorna allt oftare målades i mörkare och något starkare kulörer. 1960-talets köksluckor kunde dra mot grått men vanligt var även gröna och blå kulörer. Under 1970-talet mörknade kulörerna allt mer och skåpsluckor målades exempelvis mörkt blå och bruna. Omålade luckor av furu blev även populärt.

En förtjust husmor vid den utdragbara skärbrädan i 1960-talets köksreklam. Inredningen sprutlackerades på fabrik och levererades färdigmålad. Bild ur Marbodals katalog 1962.

Tips

  • Den målade ytans karaktär styrs av färg och målningsmetod. På skåpluckor ger exempelvis penselstruken färg och sprutmålade ytor helt olika intryck. Linoljefärg stryks traditionellt med en pensel kallad anstrykare. Med denna arbetas färgen in i underlaget. För att den målade ytan ska ge ett jämt intryck efterstryks sedan ytan med en så kallad moddlare, en bred och tunn pensel.
  • Olika färger har olika hög glans. Exempelvis har målade ytor från 1940-och 1950-talen ofta en högre glans än de ytor som dagens vanligaste färger ger.

Uppdaterad