Golvmaterial

Målat brädgolv

Under 1880- och 1890-tal var linoleum en importerad och därmed en exklusiv produkt. Då linoleum inte valdes för köksgolvet kunde brädgolvet målas med oljefärg för att vara mer lättstädat än ett såpskurat brädgolv.

Linoleum och kork

I kök från tidigt 1900-tal och fram till och med början av 1960-talet har linoleum eller så kallade korkmattor varit det dominerade golvmaterialet. Brädgolv med breda springor från 1900-talets första decennier är vanligen ett undergolv till en ursprunglig linoleummatta. Avsikten var aldrig att brädgolvet skulle synas och därför var det inte så noga att lägga ett tätt golv.

Linoleummatta med tryckt mönster från 1895 i lägenhet vid Mariatorget, Södermalm.Linoleummatta med tryckt mönster från 1895 i lägenhet vid Mariatorget, Södermalm.

Linoleum kallades förr ofta korkmatta på grund av innehållet av kork. Kork var en betydande beståndsdel framför allt i mattor tillverkade i Sverige runt sekelskiftet 1900. Senare började även korkmattor som i princip enbart bestod av kork att förekomma. Produkten ”Kork-o-plast” var en platta bestående av kork som lades på köksgolv och fick stor spridning under 1960- och 1970-talen.

Den första linoleummattan som började tillverkas i England på 1860-talet var enfärgad. Mönstrad linoleum blev vanligt vid sekelskiftet 1900. Det tryckta mönstret var ofta parkettimiterande eller hade blommotiv eller textilmönster. Genomgjutna mönstrade mattor började också förekomma i början av 1900-talet, då med ett prickigt så kallat granitmönster eller jaspé, en matta med randig karaktär.

Trasmatta på linoleummatta i så kallat jaspémönster.Linoleummatta i så kallat jaspémönster som varit vanlig från och med 1900-talets första decennier till och med 1950-tal. Det fanns i många olika färger, här i grått. Stadsmuseets museilägenhet på Stickelbärsvägen.

Mattor med marmorerade mönster började produceras på 1930-talet även om de äldre mönstren fortfarande var mycket vanliga. En exklusiv produkt i mitten av 1930-talet var linoleum som bestod av olika genomfärgade delar som svetsades samman, bland annat i schackrutiga mönster.

Plast och gummi

Under 1950-talet kompletterades linoleum som golvmaterial i kök efter hand med plattor av plast och vinyl. Dessa kunde vara enfärgade, marmorerade eller ha en randig karaktär och lades ofta i mönster. Schackrutiga golv i olika färgställningar blev nu vanligare.

Under 1960-talet introducerades ytterligare nya material när det gäller golvmattor. På det nya köksgolvet låg nu ofta mattor tillverkade av plastmaterial eller gummi. Under 1970-talet dominerade plastmattor i olika kulör och struktur.

Orange matta på köksgolv av gråblå vinylplattor.Köksgolv av gråblå vinylplattor i stadsmuseets museilägenhet på Kämpingebacken i Tensta. Lägenheten är återställd till 1969.

Tips

  • Genomfärgade linoleummattor går att slipa med skurmaskin, vilket inte fungerar på linoleum med tryck. Vid slipning är det viktigt att undergolvet är slätt. Efter slipning krävs en behandling som på nytt täpper igen mattans porer.
    Det kan ske med en modern produkt eller på traditionellt sätt med vax eller oljevax. Skador i genomfärgade linoleummattor går även att laga med linoleumsmulor från en matta med samma kulör som limmas och trycks ner i den skadade mattan.
  • Ny linoleum finns att köpa för att ersätta en gammal matta. All linoleum som tillverkas idag har genomgjutna mönster. Många är marmorerade men det finns även mer traditionella mönster på marknaden. Enfärgad linoleum och mattor med ett granitmönster, en matta med prickig karaktär, finns att köpa. Även plattor av linoleum eller vinyl finns i nyproduktion. Storlekar och kulörer skiljer sig dock från de plattor som fanns i mitten av 1900-talet.

Uppdaterad