Flytt av kök

I sekelskiftesvåningar där köket alltid är placerat långt från sällskapsrummen uppstår ibland önskemål om att flytta köket till ett rum mot gatan och på så sätt omvandla det gamla köket till ett tyst sovrum mot gården. En sådan flytt slår sönder den ursprungliga planlösningen och man kan också bli tvungen att överge en äldre köksinredning.

Skåp i serveringsgång i hus byggt 1895.Skåp i serveringsgång i hus byggt 1895. Lill-Jans plan, Östermalm.

Det finns också flera praktiska problem med en sådan flytt. Vatten- och avloppsstammar måste flyttas vilket kan förorsaka grannarna olägenhet. Grannarna kan även störas när nya köksljud uppstår över eller under ett sovrum. I ett hus från sent 1800-tal och början av 1900-tal finns som regel även stuck, dekor och paneler i rummen mot gatan som kan ta skada vid bygget av en ny köksinredning.

För att undvika några av dessa problem kan ett alternativ vid flytt av kök i en våning från förra sekelskiftet vara att flytta det ”halvvägs”, det vill säga till ett rum som ligger mot gården. Då ligger köket kvar i sin ursprungliga miljö samtidigt som paneler och stuckatur i mer utsmyckade rum mot gatan kan bevaras.

Om det gamla köket samtidigt blir ett sovrum kan skåpsinredning även bevaras på plats och användas som exempelvis klädskåp. Det är viktigt att den nya köksinredningen leder till så små ingrepp som möjligt i snickerier och utsmyckning.

Bygganmälan och bygglov

Flytt av kök kräver bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret om byggnadens bärande delar berörs, om det innebär en större ändring av VVS-anordningar eller om planlösningen ändras avsevärt (och påverkar exempelvis utrymningsvägar).

Anmälan, och ibland även bygglov, krävs också om det rör sig om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med skyddsbestämmelser i plan. Har du frågor kring bygganmälan och bygglov kan du kontakta stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret på Stockholms stads webbplats

Uppdaterad