Vanliga frågor och svar

Ska vi renovera våra gamla fönster eller byta ut dem till nya?

Fönstren kan liknas vid husets ögon, de ger byggnaden karaktär. Äldre fönster kännetecknas av att de har smäckra träkarmar och bågar med en nätt profilering på insidan och ofta tunna böljande glas, vilket ger maximalt ljusinsläpp och liv genom skuggverkan. Ursprungliga beslag är också viktiga för karaktären. Ett utbyte av fönster kan komma att förändra byggnadens stil på ett negativt sätt. Nya fönster har en avsevärt kortare livstid. De äldre fönstren kan riktas och tätas och kompletteras med en extra isolerruta för att erhålla bättre energi- och bullerisolering. Ursprunglig spröjsprofil kan också rekonstrueras och återmonteras. Att ersätta gamla fönster med nya likadana är mycket svårt eftersom de mer energieffektiva glasen är tjockare, trädimensionerna är grövre och har sämre kvalitet. Specialbeställda kopior finns självklart som en möjlighet, men blir ofta väldigt dyrt. Stadsmuseet förespråkar istället att ursprungliga fönster bevaras, repareras och återställs. Fönster tillverkade fram till 1960-tal är alltid gjorda av utmärkt kärnvirke, så även om de kan se slitna och dåliga ut, är virket oftast fortfarande friskt och starkt. Med rätt underhåll kan de hålla i hundratals år.

För att få hjälp med att ta fram ett rekonstruktionsförslag kan ni kontakta en antikvarisk konsult.

SPBA är en förening för Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier. Kontaktlista för konsulter i kulturmiljöfrågor 

Är det tillåtet att sätta upp markiser på fasaden?

Ja, men om markiserna ska vara försedda med text eller reklam så krävs det bygglov. Det söker du hos stadsbyggnadskontoret. Montering av markiser kan vara olämpligt ur kulturhistorisk synvinkel. Markiser har till uppgift att skydda från solinstrålning inomhus, inte att skydda balkonger och uteplatser från sol och nederbörd. I princip kan persienner lika gärna fylla markisens egentliga uppgift. Markiser bör därför enbart monteras över fönster och inte vara bredare än dessa, men att fästa dem i mycket gamla fönster eller i till exempel putsdekor är inte lämpligt. Från ett kulturhistoriskt perspektiv är det viktigt att utgå från byggnadens arkitektoniska särdrag och se till att markisen inordnas i fasadens gestaltning så att den inte kolliderar med listverk eller andra viktiga byggnadsdetaljer. Det är även angeläget att markisens färg och form samspelar med byggnadens karaktär och färgsättning samt att alla markiser på en och samma byggnad har likadant utförande.

Uppdaterad