Underhåll och renovering

Sol, väder och vind tär hårt på fönstren. Det här bör du tänka på vid underhåll, renovering eller energieffektivisering av fönster.

Södervända fasader slits särskilt hårt. Bristande underhåll medför att färgen flagar och att kittet torkar, krackelerar och faller bort. Regn letar sig in i sprickor. Träet kan röta, i första hand i understycket. Dåligt virke får oftare skador. Fönster från 1960- och 70-talet är av något sämre kvalitet än tidigare. Håll dem under uppsikt.

Underhåll och tätning 

Löpande underhåll av träfönster innebär:

 • se över kittet så att det inte har spruckit och torkat – komplettera med nytt vid behov,
 • skrapa och måla bågarna.

För att bågen ska sluta tätt mot karmen kan torra tätningslister även behöva bytas ibland. Kontrollera om det drar mycket från fönstret. Tätning kan göras med textil eller gummilist. Tänk på att:

 • inomhusluften ska hindras från att läcka ut mellan inner- och ytterbåge,
 • okontrollerade läckor utifrån orsakar drag och ska tätas,
 • frisk luft krävs för att man ska må bra: detta ordnas via ventiler eller ”kontrollerade” läckor i tätningslisterna.

Ett hundra år gammalt jugendfönster mot Hornsgatan har renoverats och bullerisolerats genom att en tjockare glasruta ersatt det inre glaset. Förändringen är knappt synbar.Ett hundra år gammalt jugendfönster mot Hornsgatan har renoverats och bullerisolerats genom att en tjockare glasruta ersatt det inre glaset. Förändringen är knappt synbar.

Upphandling fönsterrenovering 

Om ett företag ska anlitas för renoveringen, kontrollera:

 • hur stora skadorna är på bågarna – olika fönster behöver olika stora insatser,
 • vilka material och målerisystem företagen använder –linoljefärg och linoljekitt är att föredra på äldre fönster,
 • företagets referenser: på så sätt kan du kontrollera att de gjort ett bra jobb tidigare.

Följande arbetsuppgifter bör/kan ingå vid renovering av träfönster:

 • bågarna lyfts ur, öppningarna skyddas med en klimatspärr,
 • demontering av glas,
 • färgborttagning (inte alltid nödvändigt),
 • demontering, rengöring och rostskyddsbehandling av beslag,
 • återmontering av beslag,
 • justering av bågen, lagning av eventuella rötskador, ompluggning,
 • återglasning med stift samt kittning,
 • måleriarbeten,
 • tätning av fönster så att lämplig ventilation erhålles,
 • återmontering och justering av bågar.

Välbevarat spröjsat och vitmålat fönster karaktäristiskt för 1920-talet, Helgalunden, Södermalm.Välbevarat spröjsat och vitmålat fönster karaktäristiskt för 1920-talet, Helgalunden, Södermalm.

Energieffektiva fönster 

Energibesparing anges ofta som ett skäl för att byta fönster. Tänk på att:

 • de största energitjuvarna är dåliga uppvärmningssystem, ventilation och varmvattenförbrukning,
 • kartlägga husets totala energiförluster – energiförlusterna via fönstren motsvarar vanligen cirka 10 %,
 • energivinsterna kanske inte är så stora att det är värt det minskade kulturhistoriska värdet och det estetiska ingrepp som ett byte av fönster alltid medför,
 • först pröva att förbättra de befintliga fönstren,
 • ju lägre så kallat U-värde ett fönster har, desto mindre energiförluster sker genom fönstret,
 • kontrollera att det uppgivna U-värdet gäller fönstret tillsammans med karm och båge,
 • dålig passform eller kvalitet kan ge stora energiförluster.

Forskningsresultat från Lunds tekniska högskola visar de påtagliga energivinsterna med fönsterrenovering:

 • väl renoverade äldre fönster som tätats med lister har ett U-värde som ligger nära ett modernt fönster,
 • så kallat LE-glas (lågemissionglas) i ett äldre fönster ger ett bra U-värde, även jämfört med ett modernt fönster.

Företrädesvis kan den inre rutan bytas till ett LE-glas (finns i tjocklekar från 3 millimeter och uppåt, är dyrare än ”vanligt” glas). Det ger förbättrade värden utan att utseendet i fasaden ändras. LE-glas motverkar även kallras.

Pivothängda fönster utan spröjsar har ersatt sexdelade fönster från 1920-talet.Pivothängda fönster utan spröjsar har ersatt sexdelade fönster från 1920-talet.

Ljudisolering av fönster

Bullernivån kan sänkas om de utsatta fönstren förses med så kallat isolerglas. Ett befintligt glas kan bytas mot ett isolerglas. Alternativt kan ett isolerglas monteras på den befintliga bågen, så att fönstret blir av treglastyp. Det infallande ljuset reduceras dock med en tredje ruta.

Fönsterbyte 

Ett fönsterbyte kan ibland vara nödvändigt, men ”fel” typ av fönster kan påverka hela husets utseende på ett mycket negativt sätt. Tänk på att:

 • beställa nya fönster i samma material och dimensioner som de gamla,
 • plåtinklädning av träbågar förändrar husets karaktär avsevärt och är inte lämpligt på kulturhistoriskt värdefulla hus med ursprungliga träfönster,
 • byte av bågar i trä mot bågar av metall medför en stor förändring i husets karaktär och bör undvikas,
 • bygglov krävs om fönsterbytet innebär en väsentlig ändring av husets karaktär, till exempel genom ändring av fönstrets material, dimensioner eller indelning. Bygglov söks hos Stockholms stadsbyggnadskontor.

  Stadsbyggnadskontoret på Stockholms stads webbplats

Jugendfönster mot Hornsgatan har bytts mot klumpiga karmar och bågar.Jugendfönster mot Hornsgatan har bytts mot klumpiga karmar och bågar.

Uppdaterad