Litteraturtips och länkar

Ska du renovera? Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt hus? Här har vi samlat tips och länkar med fokus på fönster.

Faktablad

Faktablad om fönster (nytt fönster)

Alla Stadsmuseets faktablad om byggnadsvård på Digitala Stadsmuseets webbplats

Litteraturtips

Fönster

Blomberg, Ingela (2003) ”Varsamt & sparsamt: förnyelse av 1950-talets bostäder”. Stockholm

Fredlund, Bertil ”Lågemissionsglas och renovering förbättrar äldre fönsters värmeisolering” Rapport TABK 99/3055. Lunds Tekniska Högskola

Reppen, Laila, Vidén, Sonja (2006) ”Att underhålla bostadsdrömmen. Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus från 1961–1975”. Stockholm

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år”. Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (redaktör) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880–1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004). Länsstyrelsen i Stockholm
Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975 (nytt fönster)

Uppdaterad