Vanliga frågor och svar

Vi vill renovera och måla om vår putsade fasad. Hur gör vi?

Stadsmuseet förespråkar oftast en återgång till ursprunglig typ av puts och att den ursprungliga färgsättningen behålls eller återskapas. Museet har inget arkiv över byggnaders ursprungliga fasadmaterial och färgsättning, men vi har inventeringar som översiktligt beskriver byggnaderna vid ett specifikt inventeringstillfälle. Det kan också vara givande att promenera runt och titta på andra, liknande hus i staden och området för att få en uppfattning av hur huset kan ha sett ut. 

Om fasaderna inte har sin ursprungliga färgsättning kvar rekommenderas att en praktiserande antikvarie och/eller färgsättare anlitas. Denna kan göra en analys av befintlig puts och färg samt en bedömning av hur det har varit utfört från början och sedan avgöra vilken puts, färg och kulör som bör användas. Sedan kan ni anlita en hantverkare med inriktning på byggnadsvård.

SPBA är en förening för Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier. Kontaktlista för konsulter i kulturmiljöfrågor

FIBOR är en branschorganisation för företag inom byggnadsvård och restaurering. Kontaktlista över entreprenörer verksamma inom byggnadsvård

Tänk på att ta in referenser från den ni eventuellt anlitar.

Uppdaterad