Traditionell puts och färg

Stockholm är idag unikt i världen med alla sina kalkputsade och kalkfärgade fasader.

Stockholm är unikt

Stockholm är idag unikt i världen med alla sina kalkputsade och kalkfärgade fasader. Kalkputsade fasader har förekommit sedan medeltiden men blev vanliga i Stockholm vid 1600-talets slut. Tidigare hade husen målats röda direkt på teglet eller vitkalkats som slottet Tre Kronor på 1500-talet. På 1600-talet började man putsa husens fasader och avfärga dem i ljusa, stenimiterande kulörer, vanligtvis grått. Under 1700- och 1800-talet har de gula avfärgningarna med grått listverk varit dominerande. Under 1900-talet blir färgvariationen större.

Färgstarka putsade fasader från 1920-talet, Danderydsgatan, Östermalm.Färgstarka putsade fasader från 1920-talet, Danderydsgatan, Östermalm.

Putsen har i de flesta fall utförts som slätputs men även andra utföranden som spritputs och slamning förekommer. Traditionell kalkputs och kalkfärg var vanlig långt in på 1950-talet. Från och med mitten av 1900-talet började man blanda cement i kalkputsen som då blev hårdare. Silikatfärg, som i andra delar av landet började användas vid sekelskiftet 1900, fick inget genomslag i Stockholm. Kalkputs och kalkfärg är alltjämt ett av de vanligaste fasadmaterialen i Stockholm.

Kalk som material

Kalkputs innehåller kalk, vatten samt ballast som vanligtvis består av sand. Lufthårdnande kalkputs hårdnar genom att ta upp koldioxid ur luften.

Traditionell kalkfärg tillreds av våtsläckt kalk och vatten, så kallad kalkmjölk. Kalkmjölken pigmenteras med kalkäkta pigment som tål den basiska miljön som kalken skapar. Traditionell kalkfärg blandades alltid förr på byggarbetsplatsen men kan numera erhållas färdigblandad av några entreprenörer.

Fabriksblandad kalkfärg innehåller finmalen kalksten eller finkrossad dolomit samt förtjockningmedel i form av cellulosa eller ibland plast. Färgen har god täckförmåga och behöver bara strykas två gånger men den saknar den traditionella färgens sammansättning och lyster.

Vanliga begrepp

 • Gotlandskalk är ett produktnamn på våtsläckt kalk
 • Hydraulisk kalk hårdnar även i fuktig miljö. Det hydrauliska bruket har hög tryckhållfasthet men har sämre förmåga att följa underlagets rörelser. Det bör ej användas i traditionella behandlingar
 • Kalkcementfärg är en kalkfärg som även innehåller cement
 • Kalkcementputs (KC-puts) är en kalkputs som också innehåller cement. Putsen blir hårdare och suger mindre fukt än ren kalkputs. Traditionell kalkfärg är därför inte lämplig på KC-puts

 • Kalklimfärg är en fabrikstillverkad kalkfärg
 • Kalkmjölk blandas av våtsläckt kalk och vatten
 • Kulturkalkfärg är ett produktnamn på en fabrikstillverkad kalkfärg
 • Ockror är gula jordfärgspigment som kan användas i kalkfärg

 • Oxider är färgstarka pigment som kan användas i kalkfärg
 • Slätputs är en slät puts som är bearbetad med rivbräda eller slev
 • Spritputs innehåller ballast i form av kalkbitar, grus eller sten som ger ytan en skrovlig och grov struktur
 • Våtblandad kalkfärg är en fabrikstillverkad kalkfärg

 • Våtsläckt kalk är bränd kalk som släckts med vatten. Kalken suger upp vattnet vid omrörning och blir en så kallad kalkdeg. Används för att tillreda traditionell kalkputs och kalkfärg
 • Terra di Siena är ett jordfärgspigment som kan användas i kalkfärg och ger gulbrun eller rödbrun kulör
 • Terrasit är ursprungligen ett produktnamn på en genomfärgad puts som innehåller glimmer. Kallas även ädelputs
 • Torrsläckt kalk är släckt med en mindre mängd vatten än våtsläckt kalk och bildar ett pulver. Torrsläckt kalk är mindre smidig än våtsläckt kalk, används vanligen i fabriksblandad kalkfärg
 • Umbra är ett jordfärgspigment som kan användas i kalkfärg och ger bruna eller grå kulörer

Läs mer

Kalkfasader – puts och färg (nytt fönster)

Faktablad om puts och färg på fasad, Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad